ERP-raportointi BI Bookilla

ERP-järjestelmiä käytetään päivittäisen liiketoiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Toimivalla ERP-työkalulla voidaan tehokkaasti seurata liiketoimintaa ylätasolla, mutta myös henkilötasolla. Toisin sanoen voit seurata toteutuneita työmääriä, käyttöasteita ja suunnitella tulevia resursointitarpeita.

Käyttämällä BI Bookia toiminnanohjauksen seurantatyökaluna, voit visualisoida ERP-järjestelmän datan tehokkaasti ja paikantaa pullonkaulat sekä seurata kehitystä ja onnistumisia.

ERP raportointi

Yhdistä ERP-järjestelmäsi helposti Power BI:hin

BI Book tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan yhdistää ERP-järjestemä dynaamiseen BI-raportointiin. BI Book hakee raportoitavan datan käyttämästäsi ERP-järjestelmästä ja esittää sen automatisoidusti visuaalisten dashboardien avulla. Monet ERP-järjestelmät tarjoavat toiminnanohjauksessa hyödynnettävän datan lisäksi myös mahdollisuuksia talousraportoinnille. BI Bookilla pystyt toteuttamaan sekä ERP-raportoinnin, että talousraportoinnin tehokkaasti ERP-järjestelmistä saatavalla datalla. Lue lisää myös BI Bookin hyödyistä talousraportoinnin osalta.

BI Book tarjoaa käyttäjilleen tehokkaan tavan automatisoida ERP-raportointi. Lukujen keräämisen ja Exceliin siirtämisen sijaan saat dynaamisia raportteja, joihin data on jo valmiiksi visualisoitua. BI Bookissa kaikkia raportteja ja niiden sisältämiä kuvaajia pystyy helposti muokkaamaan toivomallaan tavalla. Pystyt muokkaamaan BI-raportteja BI Bookissa helposti millä tahansa älylaitteella. ERP-raportoinnin laatimisen sijaan voit keskittyä täysin valmiiden raporttien analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. BI Bookin mahdollistama syvällinen ERP-raportointi helpottaa huomattavasti yrityksesi johtamisessa ja tulevaisuudessa tarvittavien toimenpiteiden ennustamisessa.

Yhdistä dataa kaikista käyttämistäsi järjestelmistä

BI Book on mahdollista yhdistää lukuisten kohdejärjestelmien kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että voit yhdistää kaikkien käyttämiesi järjestelmien raportoinnin yhteen esitysportaaliin ja tarkastella esimerkiksi ERP-dataa yhdessä HR-raportoinnin tai talousraportoinnin kanssa.

Kehitä liiketoimintaa porautumalla syvemmälle ERP-raportoinnin lukuihin

BI Bookin raportit mahdollistavat helpon porautumisen ERP-raportoinnin lukujen taakse tarjoten syvyyttä dataan. Näkymiä on helppo suodattaa esimerkiksi kustannuspaikoittain, tuotelinjoittain, kuukausittain ja kaupungeittain. Samalta toiminnanohjauksen raportilta voi näin tarkastella sekä koottuja että yksityiskohtaisia lukuja.

BI Book helpottaa raporttien hallinnointia ja jakamista

Perinteisesti raportointi on totuttu hoitamaan Excelien avulla. Yksi ERP-raportoinnin haasteista Excelien avulla toteutettaessa on, että raportoitavat tiedot saattavat olla eri Exceleissä ja eri henkilöillä. Excel ei myöskään mahdollista ERP-raportointia kovinkaan visuaalisella tavalla.

BI Book yhdistää ERP-raportoinnin yhteen portaaliin tehden raporttien laatimisesta ja jakamisesta mahdollisimman helppoa. BI Book helpottaa raporttien jakamista ja hallinnointia erilaisten käyttäjäoikeuksien avulla. ERP-järjestelmien datasta tehdyt BI-raportit löytyvät suoraan BI Bookista, joten raportteja katseleville ei tarvitse hankkia käyttäjälisenssejä ERP- tai muihin järjestelmiin. BI Bookissa voit hallinnoida myös sitä, minkä osan ERP-raporteista kukakin näkee ja saavatko he muokata kyseisiä raportteja vai vain katsella niitä.

BI Bookilla tehty raportointi päivittyy joka päivä automaattisesti eri järjestelmistä saatavalla ajantasaisimmalla datalla. Näin ollen ERP-raportointi on aina ajantasalla ja kaikilla käyttäjillä on saatavillaan tuorein versio raporteista. Lue lisää, kuinka BI Book mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin.

BI Book mahdollistaa raporttien jakamisen helposti organisaation eri tasoille. Voit luoda eri tasoisia raportteja esimerkiksi johdolle, hallitukselle ja eri tiimien esimiehille. BI Bookin avulla voit räätälöidä, muokata ja parantaa kaikkia raportteja organisaatiossasi helposti muutamalla klikkauksella.

Miksi yhdistää ERP-raportointi BI Bookiin?
  • BI Book automatisoi ERP-raportoinnin.
  • BI Book esittää ERP-järjestelmien datan visuaalisten dashboardien avulla - käytä valmiita raportteja tai muokkaa niitä mieleiseksesi.
  • Ajantasaiset raportit ovat aina saatavillasi. Raporttien data päivittyy automaattisesti kerran yössä, mutta raportteja on mahdollista päivittää myös omatoimisesti milloin haluaa.
  • Pääset hyödyntämään kokeneiden raportoinnin ammattilaisten luomia valmiita raporttipohjia.
  • Pystyt rajaamaan raporttien näkyvyyttä näppärästi eri oikeuksin - jaa katselu- ja muokkausoikeuksia eri käyttäjille ja ryhmille.
  • Säästät aikaa ja ehdit panostaa enemmän kehittämiseen ja johtamiseen datan keräämisen sijaan.