HR-raportointi

Automatisoi HR-raportointi tehokkaasti BI Bookilla ja sukella syvälle HR-dataan tunnuslukujen takana!

Automatisoi HR-raportointi vaivattomasti BI Bookilla

BI Book automatisoi HR-raportoinnin herättäen HR-järjestelmien datan henkiin näyttävien ja helppolukuisten visuaalien avulla. BI Book havainnollistaa ja automatisoi tärkeimmät HR:n seuraamat tunnusluvut kuten henkilöstömäärän muutos, vaihtuvuus, keskimääräinen työsuhteen kesto, keskimääräiset palkat/palkkakehitys ja eri sairauspoissaoloihin liittyvät tunnusluvut.

Ikuisen Excelien parissa puurtamiseen sijaan, BI Book kokoaa ajantasaisen HR-datan näyttäville HR-dashboardeille, jotka ovat helposti saatavillasi BI Bookissa millä tahansa älylaitteella. Raporttien laatimisen sijaan voit keskittyä täysin niiden analysointiin ja henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. BI Bookin mahdollistama syvällinen HR-raportointi helpottaa huomattavasti yrityksesi johtamisessa ja tulevaisuudessa tarvittavien toimenpiteiden ennustamisessa.

Monien HR-raportoinnin tunnuslukujen laskeminen vaatii myös kirjanpitojärjestelmistä saatavaa dataa. BI Bookin pystyy integroimaan yli 50 järjestelmään ja yhdistelemään eri järjestelmien dataa yhtenäisiksi raporteiksi. Näin ollen HR-raportointi hoituu BI Bookilla helposti myös yhdessä talousraportoinnin kanssa.

HR raportointi

BI Book tuo HR-raportoinnin lähemmäksi koko organisaation arkea

Perinteisesti HR-raportointi on totuttu hoitamaan Excelien avulla. Yksi HR-raportoinnin haasteista Excelien avulla toteutettaessa on se, että HR-tiedot saattavat olla eri Exceleissä ja eri henkilöillä. Excel ei myöskään mahdollista HR-raportointia kovinkaan visuaalisella tavalla.

BI Book yhdistää HR-raportoinnin ja muiden järjestelmiesi raportoinnin yhteen portaaliin tehden raporttien laatimisesta ja jakamisesta mahdollisimman helppoa. BI Book helpottaa HR- raporttien jakamista ja hallinnointia erilaisten käyttäjäoikeuksien avulla ja tuo samalla raportoinnin lähemmäksi koko organisaation arkea. BI Bookissa voit hallinnoida sitä, minkä osan HR-raporteista kukakin näkee ja saavatko he muokata kyseisiä raportteja vai vaan katsella niitä.

BI Bookin HR-raportit päivittyvät päivittäin automaattisesti HR-järjestelmistä saatavalla ajantasaisisimmalla datalla. Näin ollen HR-raportointi on aina ajantasalla ja kaikilla käyttäjillä on saatavillaan tuorein versio raporteista.

BI Book mahdollistaa HR-raporttien jakamisen helposti organisaation eri tasoille. Voit luoda eri tasoisia raportteja esimerkiksi johdolle, hallitukselle ja eri tiimien esimiehille. BI Bookin avulla voit räätälöidä, muokata ja parantaa kaikkia raportteja organisaatiossasi helposti muutamalla klikkauksella.

HR raportointi tehokkaasti BI Bookilla

Kehitä HR:ää porautumalla syvemmälle HR-raportoinnin lukuihin

BI Bookin raportit mahdollistavat helpon porautumisen HR-raportoinnin tunnuslukujen taakse tarjoten syvyyttä dataan. Näkymiä on helppo suodattaa esimerkiksi kustannuspaikoittain, tiimeittäin, vuosittain ja TES-jaotteluiden perusteella. Samalta HR-raportilta voi näin tarkastella sekä koottuja että yksityiskohtaisia lukuja.

BI Bookin HR-raportoinnin peruspaketin dashboardit:

HR-raportointi, Dashboard 1: Henkilöstömäärä ja työsuhteet
 • Henkilöstömäärä (työsuhteet)
 • FTE (huomioi osa-aikaisuudet)
 • FTA (huomioi poissaolot, kun työajanseuranta tuodaan osaksi BI Bookia)
 • Kokoaikaiset vs. osa-aikaiset
 • Määräaikaiset vs. vakituiset
 • Aloittaneet kk-tasolla & rullaavana 12 kk
 • Lopettaneet kk-tasolla & rullaavana 12 kk + koeajalla lähteneet (halutessa myös lähtöjen syyt)
 • Vaihtuvuus % rullaavana 12 kk
 • Työsuhteen kesto keskimäärin rullaavana 12 kk
 • Henkilöstöryhmät (TES)
 • Henkilöstömäärän kehitys (historia)
HR-raportointi, Dashboard 2: Ikä-ja sukupuolirakenne
 • Jakauma
 • Henkilöstöryhmittäin
HR-raportointi, Dashboard 3: Muistutusnäkymä
 • Koeajanpäättymiset
 • Syntymäpäivät (tuleva 1 kk)
 • Määräaikaisuuksien päättymiset
 • Palvelusvuodet (3,5, & 10v.)
HR-raportointi, Dashboard 4: Tiimit
 • Tiimijakauma
 • Esihenkilöiden lukumäärä
 • Tittelirakenne
HR-raportointi, Dashboard 5: Työntekijärekisteri
 • Henkilöstölistaus mm. nimi, titteli, aloituspäivä, esihenkilö, työsuhteentyyppi ja-muoto
 • Aktiiviset työsuhteet (tällä hetkellä)
 • Passiiviset työsuhteet (tällä hetkellä)

Miksi tehokas HR-raportointi on tärkeää?

 • Pystyt seuraamaan toteutuvatko henkilöstöjohtamiselle asetetut tavoitteet.
 • Pystyt toteuttamaan HR-raportoinnin lakisääteiset velvoitteet.
 • HR-tunnuslukujen ja –mittareiden avulla pystytään tukemaan liiketoimintaa.
 • Kun yrityksen tilannetta seurataan HR-mittareiden avulla, ongelmakohdat löydetään heti ja pystytään lisäämään painetta niiden parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen​.
 • Pystyt ennakoimaan ja kehittämään toiminnan suuntaa ja edistämään toiminnan jatkuvaa parantumista.
 • HR-tunnuslukujen vaikuttavuus lisääntyy, jos ​:
 1. Kohderyhmät saavat omalta kannaltaan oleellista tietoa.
 2. Tunnusluvut esitetään oikein ja ymmärrettävästi.

BI Bookin ydinhyödyt HR-raportoinnissa

 • Visuaalinen ja selkeä näkymä - käytä valmiita raportteja tai muokkaa niitä mieleiseksesi.
 • 5 HR dashboardia valmiiksi suunniteltuna Netvisor- ja Mepco-asiakkaille. Halutessasi voimme lisätä mittareita toiveidesi mukaan.
 • Näet henkilöstöjohtamisen kokonaiskuvan ketterästi.
 • Pystyt rajaamaan raporttien näkyvyyttä näppärästi eri oikeuksin - jaa katselu- ja muokkausoikeuksia eri käyttäjille ja ryhmille.
 • Ajantasaiset HR-raportit ovat aina saatavillasi. Raporttien data päivittyy automaattisesti, mutta raportteja on mahdollista päivittää myös omatoimisesti milloin haluaa.
 • Säästät aikaa ja ehdit panostaa enemmän kehittämiseen ja johtamiseen datan keräämisen sijaan.

BI Book on mahdollista integroida esimerkiksi seuraaviin HR-ja palkkajärjestelmiin: