Konserniraportointi BI Bookilla

BI Bookin avulla automatisoit koko konserniraportointisi tehokkaasti yhdelle alustalle. BI Book mahdollistaa konserniraportoinnin dataan syvälle porautumisen ja vertailun. Sen avulla pystyt vertailemaan tehokkaasti esimerkiksi liikevaihtoa ja kannattavuutta koko konsernin dimensioiden (esim. tuotelinjat, kaupungit) välillä.

Konserniraportointi

Automatisoi konserniraportointi vaivattomasti

Tehokas konserniraportointi on konsernin yksi kilpailukyvyn säilyttämisen elinehdoista nopeasti muuttuvissa toimintaolosuhteissa. Konserniraportointi on usein monimutkaista ja vaatii paljon asiantuntemusta, aikaa ja resursseja. Tyypillisesti konserniraportointi on totuttu hoitamaan hakemalla data esimerkiksi konsolidointijärjestelmistä ja tekemällä siitä manuaalisesti Excel-raportteja. Pienempien konsernien osalta raportointi saatetaan hoitaa myös ilman konsolidointijärjestelmää, jolloin data haetaan suoraan yrityksen käyttämistä järjestelmistä. BI Book automatisoi konserniraportoinnin herättäen raportoitavan datan henkiin dynaamisilla ja helppolukuisilla visuaaleilla.

BI Book sopii sekä pienemmille että isoille kansainvälisille IFRS:ää noudattaville konserneille. Se tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan yhdistää yrityksesi konserniraportointi BI-työkaluihin. Lue lisää, kuinka BI Book mahdollistaa Power BI -raportoinnin käyttöönoton ilman suuria käyttöönottokustannuksia.

Ikuisen Excelien parissa puurtamiseen sijaan, BI Book kokoaa ajantasaisen konserniraportoinnin näyttäville dashboardeille, jotka ovat helposti saatavillasi BI Bookissa millä tahansa älylaitteella. Konserniraportoinnin laatimisen sijaan voit keskittyä täysin valmiiden raporttien analysointiin ja konsernin liiketoiminnan kehittämiseen. BI Bookin mahdollistama syvällinen konserniraportointi helpottaa huomattavasti yrityksesi johtamisessa ja tulevaisuudessa tarvittavien toimenpiteiden ennustamisessa.

2 tapaa toteuttaa konserniraportointi BI Bookissa

BI Book tarjoaa käyttäjilleen kaksi tapaa toteuttaa konserniraportointi. Mikäli konsernilla on käytössään konsolidointijärjestelmä, BI Book hakee datan suoraan sieltä ja muutta sen automatisoidusti visuaalisiksi konserniraporteiksi. Mikäli konsernilla ei ole käytössään konsolidointijärjestelmää, data voidaan myös hakea useasta eri järjestelmästä kuten esimerkiksi Netvisorista ja Fortnoxista ja suorittaa konsernilaskenta ja datan yhdistäminen suoraan BI Bookissa. Myös tällöin BI Book muuttaa datan visuaalisiksi raporteiksi. Tämän jälkeen konserniraportteja on helppo muokata, jakaa ja hallinnoida BI Bookissa.

Konserniraportointi BI Bookilla
Yhdistä dataa kaikista konsernin järjestelmistä

BI Book on mahdollista yhdistää lukuisten kohdejärjestelmien kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että voit yhdistää konsernisi kaikkien osa-alueiden datan raportoinnin yhteen esitysportaaliin ja tarkastella esimerkiksi konserniraportointia yhdessä HR-raportoinnin kanssa.

Kehitä liiketoimintaa porautumalla syvemmälle konserniraportoinnin lukuihin

BI Bookin raportit mahdollistavat helpon porautumisen konserniraportoinnin lukujen taakse tarjoten syvyyttä dataan. Näkymiä on helppo suodattaa esimerkiksi kustannuspaikoittain, tuotelinjoittain, kuukausittain ja kaupungeittain. Samalta konserniraportilta voi näin tarkastella sekä koottuja että yksityiskohtaisia lukuja.

BI Book helpottaa raporttien hallinnointia ja jakamista

Perinteisesti konserniraportointi on totuttu hoitamaan Excelien avulla. Yksi konserniraportoinnin haasteista Excelien avulla toteutettaessa on, että raportoitavat tiedot saattavat olla eri Exceleissä ja eri henkilöillä. Excel ei myöskään mahdollista konserniraportointia kovinkaan visuaalisella tavalla.

BI Book yhdistää konserniraportoinnin yhteen portaaliin tehden raporttien laatimisesta ja jakamisesta mahdollisimman helppoa. BI Book helpottaa konsernin raporttien jakamista ja hallinnointia erilaisten käyttäjäoikeuksien avulla. Konserniraportit löytyvät suoraan BI Bookista, joten raportteja katseleville ei tarvitse hankkia käyttäjälisenssejä itse konsolidointijärjestelmiin. BI Bookissa voit hallinnoida myös sitä, minkä osan konserniraportoinnista kukakin näkee ja saavatko he muokata kyseisiä raportteja vai vain katsella niitä.

BI Bookilla tehty konserniraportointi päivittyy joka päivä automaattisesti eri järjestelmistä saatavalla ajantasaisimmalla datalla. Näin ollen konserniraportointi on aina ajantasalla ja kaikilla käyttäjillä on saatavillaan tuorein versio raporteista. Lue lisää, kuinka BI Book mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin.

BI Book mahdollistaa raporttien jakamisen helposti organisaation eri tasoille. Voit luoda eri tasoisia raportteja esimerkiksi johdolle, hallitukselle ja eri tiimien esimiehille. BI Bookin avulla voit räätälöidä, muokata ja parantaa kaikkia raportteja organisaatiossasi helposti muutamalla klikkauksella.

Miksi yhdistää konserniraportointi BI Bookiin?
  • BI Book automatisoi konserniraportoinnin.
  • BI Book esittää konserniraportoinnin datan visuaalisten dashboardien avulla - käytä valmiita raportteja tai muokkaa niitä mieleiseksesi.
  • Ajantasaiset raportit ovat aina saatavillasi. Raporttien data päivittyy automaattisesti kerran yössä, mutta raportteja on mahdollista päivittää myös omatoimisesti milloin haluaa.
  • Pääset hyödyntämään kokeneiden konserniraportoinnin ammattilaisten luomia valmiita raporttipohjia konsolidointijärjestelmille.
  • Pystyt rajaamaan raporttien näkyvyyttä näppärästi eri oikeuksin - jaa katselu- ja muokkausoikeuksia eri käyttäjille ja ryhmille.
  • Säästät aikaa ja ehdit panostaa enemmän kehittämiseen ja johtamiseen datan keräämisen sijaan.

Esimerkki dashboardista BI Bookista

Konserniraportointi BI Bookilla

Integroi BI Book helposti käyttämääsi konsolidointijärjestelmään