Verkkokauppa-analytiikka BI Bookilla

Verkkokauppa-alustojen tarjoajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Kaupankäynnin sähköistyminen vaatii myös yrittäjiltä monenlaisia toimenpiteitä ja investointeja.

Verkkokaupat keräävät paljon dataa mm. kävijämäärästä, tilauksista ja vierailijoista. BI Book pystyy monialaisesti palvelemaan tämän datan jalostamista. Tästä hyvänä esimerkkinä on päivittäisten myyntien siirto PayPalista automatisoidusti kirjanpitojärjestelmä Netvisoriin. Tällaiset järjestelmäintegraatiot ovat käteviä ja säästävät huomattavasti kirjanpitäjän työaikaa.

Verkkokauppa analytiikka BI Bookilla 5

Yksilöllisempää verkkokauppa-analytiikkaa

Jokainen verkkokauppa-alusta tarjoaa lähes poikkeuksetta jo itsessään jonkinlaista analytiikkaa. Verkkokauppa-alustojen analytiikka on kuitenkin usein melko yksipuolista eikä välttämättä riitä vastaamaan yritysten yksilöllisiin raportointitarpeisiin. BI Book yhdistää BI-raportoinnin verkkokauppa-alustoihin mahdollistaen sen, että yrityksille on mahdollista rakentaa juuri heidän tarpeisiinsa sopivia mittareita. BI Bookilla on mahdollista saada esimerkiksi verkkokauppa-analytiikkaa, joka mahdollistaa keskiarvotilauksen ja trendin määrittämisen sekä ostopolun pullonkaulojen ja lisämyynnin mahdollisuuksien tunnistamisen. BI Book tarjoaa samalla myös kultaakin kalliimpaa analytiikkaa eri markkinointikampanjoiden tehokkuudesta.

BI Book automatisoi verkkokauppojen raportoinnin. Se hakee datan suoraan verkkokauppa-alustalta ja muuttaa sen automatisoidusti visuaalisiksi raporteiksi. BI Bookin raportit ovat helposti saatavillasi millä tahansa älylaitteella. Verkkokaupan raportoinnin laatimisen sijaan voit keskittyä täysin valmiiden raporttien analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. BI Bookin mahdollistama syvällinen verkkokauppa-analytiikka helpottaa verkkokaupan kehittämistä, asiakkaiden sitouttamista ja myynnin kasvattamisessa.

Yhdistä verkkokaupan dataa talousdataan

BI Book on mahdollista yhdistää lukuisten kohdejärjestelmien kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että voit yhdistää kaikkien käyttämiesi järjestelmien raportoinnin yhteen esitysportaaliin ja tarkastella esimerkiksi verkkokauppa-analytiikkaa yhdessä talousraportoinnin kanssa. BI Book mahdollistaa myös eri järjestelmien datan yhdistelyn yhtenäisiksi raporteiksi. Lue lisää myös muista BI Bookin mahdollistamista integraatioista.

Tehosta verkkokauppaasi porautumalla syvemmälle lukuihin

BI Bookin raportit mahdollistavat helpon porautumisen verkkokaupan lukujen taakse tarjoten syvyyttä verkkokauppa-analytiikkaan. Näkymiä on helppo suodattaa esimerkiksi maittain, tuotteittain ja kuukausittain. Samalta raportilta voi näin tarkastella sekä verkkokaupan koottuja että yksityiskohtaisia lukuja.

Verkkokauppa-analytiikka voisi näyttää esimerkiksi tältä BI Bookilla
BI Book helpottaa raporttien hallinnointia ja jakamista

Perinteisesti verkkokauppojen raportointi on totuttu hoitamaan Excelien avulla. Excelit aiheuttavat kuitenkin haasteita esimerkiksi raporttien versiohallinnan kanssa eivätkä mahdollista kovinkaan visuaalista ja helposti muokattavaa verkkokauppa-analytiikkaa.

BI Book yhdistää verkkokauppa-analytiikan ja raportoinnin yhteen portaaliin tehden raporttien laatimisesta ja jakamisesta mahdollisimman helppoa. BI Book helpottaa raporttien jakamista ja hallinnointia erilaisten käyttäjäoikeuksien avulla. Verkkokauppa-analytiikka ja muut raportit löytyvät suoraan BI Bookista, joten raportteja katseleville ei tarvitse hankkia käyttäjälisenssejä turhaan kaikkiin yrityksen käyttämiin järjestelmiin. BI Bookissa voit hallinnoida myös sitä, minkä osan raporteista kukakin näkee ja saavatko he muokata kyseisiä raportteja vai vain katsella niitä.

BI Bookilla tehty verkkokaupan raportointi päivittyy joka päivä automaattisesti eri järjestelmistä saatavalla ajantasaisimmalla datalla. Näin ollen verkkokauppa-analytiikka on aina ajantasalla ja kaikilla käyttäjillä on saatavillaan tuorein versio raporteista. Lue lisää, kuinka BI Book mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin.

Miksi yhdistää verkkokaupan raportointi BI Bookiin?
  • BI Book automatisoi verkkokaupan raportoinnin tarjoten syvällistä verkkokauppa-analytiikkaa.
  • BI Book esittää verkkokaupan datan visuaalisten dashboardien avulla - käytä valmiita raportteja tai muokkaa niitä mieleiseksesi.
  • Ajantasaiset raportit ovat aina saatavillasi. Raporttien data päivittyy automaattisesti kerran yössä, mutta raportteja on mahdollista päivittää myös omatoimisesti milloin haluaa.
  • Pääset hyödyntämään kokeneiden raportoinnin ammattilaisten luomia valmiita raporttipohjia. Lue blogistamme data-analyytikomme vinkit, kuinka verkkokaupan eri mittarit kannattaisi asettaa.
  • Pystyt rajaamaan raporttien näkyvyyttä näppärästi eri oikeuksin - jaa katselu- ja muokkausoikeuksia eri käyttäjille ja ryhmille.
  • Säästät aikaa ja ehdit panostaa enemmän verkkokaupan kehittämiseen datan keräämisen sijaan.

Esimerkki dashboard BI Bookin tarjoamasta verkkokauppa-analytiikasta

Verkkokauppa-analytiikka BI Bookilla

Integroi BI Book vaivattomasti eri verkkokauppa-alustoihin