Webbshop-analys med BI Book

Antalet leverantörer av e-handelsplattformar har under de senaste åren ökat explosionsartat. När handeln flyttar online krävs också åtgärder och investeringar av företagaren.

Webbutiker samlar in data om bland annat besökare och beställningar. BI Book kan förenkla hanteringen av dessa uppgifter på flera sätt. Ett bra exempel på detta är att data från den dagliga försäljningen automatiskt flyttas från PayPal till bokföringssystemet Netvisor. Dessa typer av systemintegrationer är behändiga och sparar tid.

Webbshop analys

Individuell webbshop-analys

Nästan varje e-handelsplattform erbjuder någon form av analysmöjlighet. E-handelsplattformens egen statistik är ofta ganska ensidig och kanske inte tillräckligt för att möta företagens individuella rapporteringsbehov. BI Book integrerar BI-rapportering med e-handelsplattformar, så att företag kan bygga mätvärden som svarar på just deras behov. BI Book ger tillgång till bland annat e-handelsanalyser som ger värdefull information om t.ex. genomsnittlig order och trender samt hjälper till att identifiera flaskhalsar i köpprocessen. Samtidigt erbjuder BI Book också värdefull analys om effektiviteten i olika marknadsföringskampanjer.

BI Book automatiserar e-handelsrapporteringen. BI Book hämtar data direkt från e-handelsplattformen och konverterar den automatiskt till visuella rapporter. Ni kommer enkelt åt rapporterna i BI Book från vilken smartenhet som helst. I stället för att upprätta e-handelsrapportering kan ni därmed fokusera på att analysera färdiga rapporter och utveckla er webbshop. Den djupa e-handelsanalysen som BI Book möjliggör underlättar allt från e-handelsutveckling, kundengagemang till försäljningstillväxt.

Kombinera e-handelsdata med ekonomidata

BI Book kan integreras med många olika system. Detta gör att ni kan samla data från alla er olika delområden i en och samma presentationsportal, vilket gör det möjligt att granska till exempel webbshop-rapporteing tillsammans med ekonomirapporteringen. BI Book gör det också möjligt att kombinera data från olika system till enhetliga rapporter. Läs mer om BI Books andra integrationer.

Utveckla er webbshop genom att djupdyka i data

BI Book gör det möjligt att granska siffrorna på detaljnivå och således få djup i webbshop analys. Vyerna är enkla att filtrera på basen av t.ex. land, produkt eller månad. På detta sätt kan man från samma rapport granska både sammanställda och detaljerade siffror.

BI Book gör det enkelt att hantera och dela rapporter

Traditionellt har e-handelsrapportering gjorts med hjälp av Excel. En av utmaningarna med rapportering i Excel är att informationen lätt hamnar i många olika filer, hos många olika personer. Excel är inte heller det bästa verktyget för att visualisera rapporteringsdata.

BI Book samlar e-handelsrapporteringen i en enda portal och gör det enkelt att skapa och dela rapporter med andra. BI Book underlättar delningen och hanteringen av rapporter med olika användartyper. I BI Book kan ni också välja vem som ser vad av rapporteringen samt om de kan redigera rapporterna eller bara visa dem.

E-handelsrapporteringen i BI Book uppdateras automatiskt varje dag med den senaste informationen från olika system. Detta resulterar i att rapporteringen alltid är uppdaterad och alla användare har tillgång till senaste versionen av rapporterna. Läs mer om hur BI Book möjliggör rapportering i realtid.

Med BI Book kan ni enkelt anpassa, redigera och förbättra alla rapporter i er organisation med bara några klick. Med hjälp av verktyget kan ni skapa och dela rapporter på olika nivåer, till exempel för ledningen, styrelsen och chefer osv.

Varför integrera webbshoprapporteringen med BI Book?
  • BI Book automatiserar rapporteringen och erbjuder möjlighet till djupanalys av data från webbshoppen.
  • BI Book presenterar data med hjälp av visuella dashboards - ni kan använda färdiga rapporter eller anpassa dem enligt behov.
  • Ni har alltid tillgång till uppdaterade rapporter. Data i rapporterna uppdateras automatiskt en gång per natt, men det är också möjligt att uppdatera rapporterna själv när som helst.
  • Ni kan använda färdiga rapportmallar gjorda av erfarna rapporteringsexperter.
  • Ni kan begränsa rapporternas synlighet med hjälp av olika användarrättigheter - skapa olika tittar- och redigeringsmöjligheter för olika användare och grupper.
  • Ni sparar tid och hinner sätta mer tid på utveckling av er webbshop, i stället för att samla in data.

Det är möjligt att integrera BI Book med bland annat följande system: