Discover our latest offers and promotions!

Stay updated with our exclusive deals and discounts.

Oops! Something went wrong. Please try again.

BIbook
E-handel

E-handelsplattformar samlar in en mängd data, t.ex. antal besökare, beställningar och besökarnas beteende. BI Book kan hjälpa till med bearbetningen av dessa data på många olika sätt. Ett bra exempel på detta är den automatiska överföringen av den dagliga försäljningen från PayPal till redovisningssystemet Netvisor. Sådana systemintegrationer är praktiska och sparar mycket tid för bokföraren.‍

Med BI Book får du e-handelsanalys, som du kan använda för att bestämma den genomsnittliga ordern, identifiera flaskhalsar i köpvägen och möjligheter till merförsäljning. Samtidigt erbjuder BI Book också värdefulla analyser av hur effektiva marknadsföringskampanjerna är.

Används av över 20 % av alla börsnoterade företag i Finland + företag över hela världen

Vill du se Bi Book i aktion?

Låt oss komma igång med en snabb demo.