Ekonomirapportering med BI Book

BI Book gör det möjligt att på ett enkelt sätt kombinera bokföringssystemet med Microsoft Power BI och på det sättet automatisera den finansiella rapporteringen!

Olika ekonomisystem producerar data från olika transaktioner. Med hjälp av BI Book sparar ni tid och besvär genom att automatisera rapporteringen av de ekonomiska datat. Genom att använda BI Book kan ni även försäkra att ekonomirapporteringen stämmer överens med bokföringen och ledningsrapporteringen. Det är möjligt att modifiera och anpassa BI Book-rapporteringsunderlag till olika målgrupper.

BI Book gör det också möjligt att granska omsättningen och resultatet rullande eller kumulativt och du kan även pålitligt jämföra omsättningen under starka säsongsvariationer. Du kan också jämföra omsättning och lönsamhet organiskt mellan olika dimensioner. Förutom det är det möjligt att följa upp förändringar i affärsverksamheten genom att granska enskilda händelser i perioden på transaktionsnivå.

Ekonomirapportering med BI Book

Automatisera ekonomirapporteringen

Effektiv ekonomirapportering är en av de viktigaste förutsättningarna för att upprätthålla konkurrenskraften i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö. Vanligtvis sköts ekonomiapporteringen genom att hämta data från bokföringssystemet och sedan manuellt göra Excel-rapporter av datat. BI Book automatiserar ekonomirapporteringen och väcker rapporters data till liv med hjälp av dynamisk och lättläst grafik. Det erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att integrera ert företags ekonomirapportering med BI-verktyg.

I stället för att sätta massor av tid på Excel-arbete, samlar BI Book uppdaterad ekonomirapportering i snygga dashboards, som man enkelt kommer åt från vilken smartenhet som helst. I stället för att upprätta ekonomirapportering kan ni fokusera på att analysera färdigställda rapporter och utveckla er verksamhet. Den djupgående ekonomirapportering som BI Book skapar gör det märkbart enklare att styra företaget och förutse framtida åtgärder.

Kombinera data från olika system

BI Book kan integreras med många olika system. Detta gör att ni kan samla data från alla er olika system i en och samma presentationsportal, vilket gör det möjligt att granska till exempel ekonomirapporteringen tillsammans med HR-rapporteringen.

Utveckla affärsverksamheten genom att djupdyka i data

BI Book gör det möjligt att granska siffrorna i ekonomirapporteringen på detaljnivå och således få djup i datat. Vyerna är enkla att filtrera på basen av t.ex. kostnadsställe, produktlinje, månad eller stad. På detta sätt kan man från samma rapport granska både sammanställda och detaljerade siffror.

BI Book gör det enkelt att hantera och dela rapporter

Traditionellt har ekonomirapportering gjorts med hjälp av Excel. En av utmaningarna med Excel-rapportering är att det lätt kan leda till att informationen finns i många olika filer, hos många olika personer. Excel är inte heller det bästa verktyget för att visualisera data.

BI Book samlar ekonomirapporteringen i en enda portal och gör det enkelt att skapa och dela rapporter med andra. BI Book underlättar delningen och hanteringen av rapporter med olika användartyper. I BI Book kan ni också välja vem som ser vad av ekonomirapporteringen samt om de kan redigera rapporterna eller bara visa dem.

Ekonomirapporteringen i BI Book uppdateras automatiskt varje dag med den senaste informationen från olika system. Detta resulterar i att ekonomirapporteringen alltid är uppdaterad och alla användare har tillgång till senaste versionen av rapporterna. Läs mer om hur BI Book möjliggör rapportering i realtid.

Med BI Book kan ni enkelt anpassa, redigera och förbättra alla rapporter i er organisation med bara några klick. Med hjälp av verktyget kan ni skapa och dela rapporter på olika nivåer, till exempel för ledningen, styrelsen och chefer osv.

Varför integrera ekonomirapporteringen med BI Book?
  • BI Book automatiserar ekonomirapporteringen.
  • BI Book presenterar ekonomirapporteringen med hjälp av visuella dashboards - använd färdiga rapporter eller anpassa dem enligt behov.
  • Ni har alltid tillgång till uppdaterade rapporter. Data i rapporterna uppdateras automatiskt en gång per natt, men det är också möjligt att uppdatera rapporterna själv när som helst.
  • Ni kan använda färdiga rapportmallar gjorda av erfarna ekonomirapporteringsexperter.
  • Ni kan begränsa rapporternas synlighet med hjälp av olika användarrättigheter - skapa olika tittar- och redigeringsmöjligheter för olika användare och grupper.
  • Ni sparar tid och hinner sätta mer tid på utveckling av ert företag, i stället för att samla in data.