Försäljningsrapportering med BI Book

BI Book automatiserar försäljningsrapporteringen, vilket gör det enklare att följa upp och utveckla försäljningen. BI Book gör det möjligt att t.ex. följa upp enskilda försäljares utveckling, kontaktmängd, värdet av gjorda affärer samt orsaker till förlorade affärer. BI Book erbjuder också värdefull information om försäljningens totalvärde och klargör vilka åtgärder man borde satsa på i framtiden.

Forsaljningsrapportering 2

Mer företagsspecifik försäljningsrapportering

För att öka och utveckla försäljningen är det viktigt att säljstatistik och försäljningsrapportering anpassas efter er organisations behov. Nästan varje CRM-system erbjuder möjlighet till någon typ av försäljningsanalys, men dessa brukar inte helt uppfylla organisationens specifika rapporteringsbehov. Genom att kombinera CRM med BI Book får ni tillgång till försäljningsrapportering där både mätarna och rapporterna enkelt kan anpassas enligt er organisations behov.

I stället för bara siffror presenterar BI Book automatiskt CRM-data med visuella dashboards. BI Book hämtar data för försäljningsrapportering direkt från CRM-systemet.

I BI Book kan mätarna för försäljningsrapporteringen enkelt varieras genom bara några klick. Till exempel kan du enkelt lägga till rullande medelvärden till dina mätvärden och filtrera bort erbjudanden med valda kriterier.

Anpassa försäljningsrapporteringen till olika målgrupper

Med BI Book kan ni på bara några minuter bygga olika säljrapporter till olika målgrupper. Det gör att ni kan bygga olika rapporter för t.ex. företagsledningen och enskilda försäljare. Med andra ord kan en enskild försäljare t.ex. få en rapport som endast visar personens egna försäljningsstatistik. BI Book samlar hela rapporteringen i en enda portal, vilket betyder att ni inte i onödan behöver köpa användarrättigheter till CRM-systemet åt sådana personer som bara använder systemet för att granska t.ex. försäljningsrapportering och resultat.

BI Book underlättar även delningen och hanteringen av rapporter med olika användartyper. Ni kommer åt försäljningsrapporterna direkt i BI Book genom vilken som helst smartenhet. I BI Book kan ni också hantera vem som ser vad i rapporterna, samt vem som kan redigera rapporterna.

Rapporteringen i BI Book uppdateras automatiskt varje dag med uppdaterad data från olika system. Detta resulterar i att försäljningrapporteringen alltid är aktuell och alla användare har tillgång till senaste versionen av rapporterna. Läs mer om hur BI Book möjliggör rapportering i realtid.

Med BI Book kan ni enkelt anpassa, redigera och förbättra alla rapporter i er organisation med bara några klick!

Kombinera data från olika system

BI Book kan integreras med många olika system. Detta gör att ni kan samla data från alla er olika system i en och samma presentationsportal, vilket gör det möjligt att granska till exempel försäljningsrapporteringen tillsammans med ekonomirapporteringen.

Utveckla affärsverksamheten genom att djupdyka i data

BI Book gör det möjligt att granska siffrorna i försäljningsrapporteringen på detaljnivå och således få djup i datat. Vyerna är enkla att filtrera på basen av t.ex. säljare, kund, månad eller produkt. På detta sätt kan man från samma rapport granska både sammanställda och detaljerade siffror.

Varför integrera försäljningsrapporteringen med BI Book?
  • BI Book automatiserar försäljningsrapporteringen.
  • BI Book presenterar försäljningsdata med hjälp av visuella dashboards - använd färdiga rapporter eller anpassa dem enligt behov.
  • Ni har alltid tillgång till uppdaterade rapporter. Data i rapporterna uppdateras automatiskt en gång per natt, men det är också möjligt att uppdatera rapporterna själv när som helst.
  • Ni kan använda färdiga rapportmallar gjorda av erfarna rapporteringsexperter.
  • Ni kan begränsa rapporternas synlighet med hjälp av olika användarrättigheter - skapa olika tittar- och redigeringsmöjligheter för olika användare och grupper.
  • Ni sparar tid och hinner sätta mer tid på utveckling av ert företag, i stället för att samla in data.

Det är möjligt att integrera BI Book med olika CRM-system, till exempel: