Koncernrapportering med BI Book

Med hjälp av BI Book automatiserar ni effektivt koncernrapporteringen till en enda plattform. BI Book gör det möjligt att djupdyka i all data, och ni kan också enkelt jämföra till exempel omsättningen och lönsamheten mellan olika dimensioner inom koncernen (t.ex. produktlinjer, städer).

Koncernrapportering med BI Book

Smidig automatisering av koncernrapporteringen

Effektiv koncernrapportering är en av de viktigaste förutsättningarna för koncerner att upprätthålla konkurrenskraften i en snabbt föränderlig miljö. Koncernrapportering är ofta komplex och kräver mycket kunskap, tid och resurser. Vanligtvis sköts koncernrapporteringen genom att hämta data från t.ex. ett konsolideringssystem och sedan manuellt göra Excel-rapporter. Mindre koncerner kan också sköta koncernrapporteringen utan ett konsolideringssystem. I dessa fall hämtas data direkt från de bokföringsystem som företaget använder. BI Book automatiserar koncernrapporteringen och väcker rapporters data till liv med dynamiska och lättläst grafik.

BI Book passar bra för både mindre och större internationella IFRS-kompatibla koncerner. Det erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att integrera ert företags koncernrapportering med BI-verktyg.

I stället för att sätta massor av tid på Excel-arbete, samlar BI Book uppdaterad koncernrapportering i snygga daschboards, som man enkelt kommer åt från vilken smartenhet som helst. I stället för att upprätta koncernrapportering kan ni fokusera på att analysera färdigställda rapporter och utveckla koncernens verksamhet. Den djupgående koncernrapportering som BI Book möjliggör gör det märkbart enklare att styra företaget och förutse framtida åtgärder.

2 sätt att implementera koncernrapportering i BI Book

I BI Book är det möjligt att sköta koncernrapporteringen på två olika sätt. Om koncernen använder ett konsolideringssystem hämtar BI Book data direkt därifrån och konverterar det automatiskt till visuella rapporter. Om koncernen inte använder ett konsolideringssystem kan data också hämtas från flera olika system, till exempel Netvisor och Fortnox, varpå koncernbokföringen och dataansamlingen sker direkt i BI Book. Också i det här fallet presenteras datat i visuellt tydliga rapporter. Efter detta är det enkelt att redigera, dela och hantera koncernrapporterna i BI Book.

Konserniraportointi BI Bookilla
Kombinera data från alla koncernens system

BI Book kan integreras med många olika system. Detta gör att ni kan samla data från alla koncernens olika delområden i en och samma presentationsportal, vilket gör det möjligt att granska till exempel koncernrapporteringen tillsammans med HR-rapporteringen.

Utveckla affärsverksamheten genom att djupdyka i koncernrapporteringens data

BI Book gör det möjligt att granska siffrorna i koncernrapporteringen på detaljnivå och således få djup i datat. Vyerna är enkla att filtrera på basen av t.ex. kostnadsställe, produktlinje, månad eller stad. På detta sätt kan man från samma rapport granska både sammanställda och detaljerade siffror.

BI Book gör det enkelt att hantera och dela rapporter

Traditionellt har koncernrapportering gjorts med hjälp av Excel. En av utmaningarna med koncernrapportering i Excel är att informationen småningom kan finnas i många olika filer, hos många olika personer. Excel är inte heller det bästa verktyget för att visualisera rapporteringsdata.

BI Book samlar koncernrapporteringen i en enda portal och gör det enkelt att skapa och dela rapporter med andra. BI Book underlättar delningen och hanteringen av rapporter med olika användartyper. I BI Book kan ni också välja vem som ser vad av koncernrapporteringen samt om de kan redigera rapporterna eller bara visa dem.

Koncernrapporteringen i BI Book uppdateras automatiskt varje dag med den senaste informationen från olika system. Detta resulterar i att koncernrapporteringen alltid är uppdaterad och alla användare har tillgång till senaste versionen av rapporterna. Läs mer om hur BI Book möjliggör rapportering i realtid.

Med BI Book kan ni enkelt anpassa, redigera och förbättra alla rapporter i er organisation med bara några klick. Med hjälp av verktyget kan ni skapa och dela rapporter på olika nivåer, till exempel för ledningen, styrelsen och chefer osv.

Varför integrera koncernrapporteringen med BI Book?
  • BI Book automatiserar koncernrapporteringen.
  • BI Book presenterar koncernrapporteringen med hjälp av visuella dashboards - använd färdiga rapporter eller anpassa dem enligt behov.
  • Ni har alltid tillgång till uppdaterade rapporter. Data i rapporterna uppdateras automatiskt en gång per natt, men det är också möjligt att uppdatera rapporterna själv när som helst.
  • Ni kan använda färdiga rapportmallar gjorda av erfarna koncernrapporteringsexperter.
  • Ni kan begränsa rapporternas synlighet med hjälp av olika användarrättigheter - skapa olika tittar- och redigeringsmöjligheter för olika användare och grupper.
  • Ni sparar tid och hinner sätta mer tid på utveckling av ert företag, i stället för att samla in data.


Det är möjligt att integrera BI Book med många olika konsolideringssystem, t.ex.