Marknadsföringsanalys

BI Book fungerar som ett effektivt statistiskt analysverktyg när det integreras med olika marknadsföringssystem. BI Book automatiserar marknadsföringssystemets viktigaste nyckeltal genom att visualisera all data. Med BI Book är det även möjligt att kombinera data även från andra system, som t.ex. Vainu, med marknadsföringsdatat.

Markkinoinnin analytiikka

Integrera enkelt BI Book med olika marknadsföringssystem