Hubspot + Power BI

Utveckla din försäljning effektivt med hjälp av BI Book! BI Book hjälper dig att enklare identifiera flaskhalsar och möjligheter i försäljningen.

Hubspot Power BI -integraatio

BI Book i ett nötskal

 • Automatiserar rapporteringen av finansiella nyckeltal - skapar enkelt och kostnadseffektivt Power BI-rapporter som uppdateras i realtid
 • Gör det möjligt att presentera dynamiska och visuellt tydliga rapporter samt få djup information om händelser på verifikationsnivå
 • Förenklar delningen av rapporter mellan olika användarrättigheter - dela visnings- och redigeringsrättigheter till olika användare och grupper

Effektiv Hubspot-rapportering med hjälp av BI Book

Hubspot CRM är ett helt kostnadsfritt system för hantering av kundförhållanden. Hubspot CRM gör det möjligt att effektivt följa upp bland annat leads, försäljningspipelines och kommunikation till kunder. BI Book väcker ert Hubspot-försäljningsdata till liv och erbjuder enormt värdefull försäljningsstatistik till försäljningsledningen.

Hubspot ger mycket värdefull data från kundhanteringen och BI Book analyserar färdigt detta data åt dig i realtid. Genom att integrera BI Book med Hubspot sparar ni tid som annars går åt försäljningsrapportering och ni kan i stället fokusera på försäljningen och dess utveckling. BI Book gör det möjligt att filtrera försäljningsdata från Hubspot till exempel case- eller försäljarspecifikt.

Förutom dynamiska och tydliga rapporter gör BI Book det också enkelt att både dela och hantera rapporterna. I BI Book är det också möjligt att redigera rapporternas vyer och innehåll enligt behov - med ett enda knapptryck.

Fördelar med BI Book (Hubspot)

 1. Möjliggör en modern och automatiserad kundhantering och försäljningsrapportering av Hubspot-data
 2. Ni får visuellt tydliga och dynamiska rapporter, vars vyer enkelt kan redigeras på önskat sätt genom ett enda knapptryck
 3. Förenklar hanteringen och delningen av rapporter också med dem som har andra användarrättigheter – ni kan själv begränsa vem som skall se vad i rapporterna
 4. Sparar tid – i stället för att skapa rapporter kan ni helt koncentrera er på att analysera färdiga rapporter
 5. Ni kan enkelt granska enskilda kundförhållanden så noggrant ni önskar. Ni får en omfattande bild om ert företags viktigaste/största kunder och ni kan granska vad som säljs till dem. BI Book är alltså ett ytterst viktigt verktyg för hantering av kundförhållanden: i en enda vy ser ni antalet sålda produkter/tjänster, försäljningsutveckling och lönsamhet. Ni kan filtrera data t.ex. försäljarspecifikt och dela den del av rapporten som berör försäljaren i fråga med henne/honom
 6. Ni kan jämföra kundhantering och -lönsamhet mellan olika dimensioner (t.ex. produkter eller städer) i er organisation
 7. Rapporternas data uppdateras i realtid
 8. Power BI-licenser åt så många användare ni behöver

BI Book-tjänstens prissättning grundar sig på organisationens omsättning och betalningen sker månatligen. Till detta hör en automatiserad dataöverföring genom den integration vi byggt, samt upprätthållande och uppdatering av BI-rapporteringen på basnivå.

Ta i bruk BI Book (Hubspot)

Om en modern och effektivare Hubspot-rapportering intresserar er, vänligen kontakta oss via formuläret nedan! Du kan också boka en gratis BI Book demo (30 min) genom att fylla i formuläret. I demon visar vi hur BI Book fungerar tillsammans med Hubspot i praktiken.

Senaste artiklar