Netvisor + Power BI

Smidigare Netvisor-rapportering med hjälp av BI Book!

Netvisor Power BI integation

BI Book i ett nötskal

 • Automatiserar rapporteringen av finansiella nyckeltal - skapar enkelt och kostnadseffektivt rapporter som uppdateras i realtid
 • Gör det möjligt att presentera dynamiska och visuellt tydliga rapporter samt få djup information om händelser på verifikationsnivå
 • Förenklar delningen av rapporter mellan olika användarrättigheter - dela visnings- och redigeringsrättigheter till olika användare och grupper

Exempel på balansräkning i BI Book:

Netvisror Power BI integration


Effektiv Netvisor-rapportering med hjälp av BI Book

BI Book väcker ert Netvisor-data till liv och hjälper därmed till att göra bättre beslut. BI Book är det enklaste sättet att integrera Netvisor med Power BI eller andra analytikverktyg, så som Qlick, Tableau, Looker Excel eller Google Data Studio. Med hjälp av BI Book kan ni smidigt automatisera er rapportering och därmed få mera dynamiska och visuellt tydliga rapporter. På det här sättet kan ni koncentrera er på att analysera rapporterna, snarare än att skapa dem. BI Book kan enkelt tas i bruk i Netvisor Store.

BI Book - Netvisors BI-partner

I vårt BI-team har vi flera års erfarenhet av ekonomirapportering och en omfattande förståelse för vad företag behöver av sin rapportering. BI Book är byggt med gedigen ekonomikunskap för att kunna svara på just dessa behov. Vi är också Netvisors officiella BI-partner och vi har gedigen erfarenhet av Netvisor och att bygga rapporteringar ovanpå programmet.

Pröva BI Book gratis en månad (Netvisor)

Vi erbjuder alla Netvisor-användare en chans att testa BI Book gratis under den första månaden. Kontakta jonathan.teir@renance.com eller bibook@renance.com för att ta del av erbjudandet.

Fördelar med BI Book (Netvisor)

 • Ni får en bred insyn i ert företags resultat under valfri tidsperiod – ni får bättre förståelse för vilka delområden i er verksamhet som genererar inkomster respektive utgifter.
 • Ni får bättre förståelse för vad som har påverkat verksamhetens utveckling och på vilket sätt. Genom att föra musen på ett specifikt konto kan ni se det enskilda kontots utveckling under valfri tidsperiod (t.ex. resekostnaderna ökade med 150% under förra året).
 • Ni kan granska omsättningens, resultatets och marginalernas utveckling under valfri tidsperiod. I BI Book är det också möjligt att granska omsättning och resultat kumulativt eller rullande, vilket gör det möjligt att pålitligt jämföra omsättningen också under perioder med starka säsongsvariationer.
 • Ni kan jämföra omsättning och lönsamhet under olika tidsperioder. På det här sättet identifierar ni enkelt månatliga undantag i ekonomin (t.ex. plötslig sänkning av omsättningen) och ni hittar orsakerna till dessa genom att djupdyka i händelserna ända ner på kundförhållandenivå (t.ex. uppsägning av kontakt) eller verifikationsnivå (kreditförluster).
 • Ni kan jämföra omsättning och lönsamhet mellan olika dimensioner (t.ex. produktlinjer eller städer) i er organisation. På det här sättet får ni enkelt klarhet i vilken produkt som säljer bäst eller vilken avdelning som är mest lönsam. Om någon del av företaget går på förlust kan ni också snabbt ta reda på orsaken till detta.
 • Ni kan kombinera de tidigare nämnda tidsperioderna och dimensionerna. Med hjälp av BI Book kan ni enkelt ta reda på hur en specifik avdelnings lönsamhet har utvecklats under de senaste månaderna eller åren.
 • Ni kan granska enskilda kundförhållanden så noggrant ni vill. Ni får en omfattande bild om ert företags viktigaste/största kunder och ni kan granska vad som säljs till dem. BI Book är alltså ett ytterst viktigt verktyg för hantering av kundförhållanden: i en enda vy ser ni antalet sålda produkter/tjänster, försäljningsutveckling och lönsamhet.
 • Ni får bättre förståelse för leverantörsskulder som en helhet och mer specifikt till vilka aktörer leverantörsskulderna riktar sig. Med detta kan man till exempel observera att leverantörsskulderna enligt historiken med större sannolikhet förfaller med aktör X. Du får en chans att jämföra produkt-/tjänsteleverantörer, vilket är en nyckel för att förbättra företagets kassaflöde genom att frigöra sysselsatt kapital.
 • Ni kan uppskatta vilka kunder som med störst sannolikhet kommer att betala sina räkningar för sent, samt vilka kundförhållanden man behöver sätta mer fokus på.
 • Ni får alltid en uppdaterad och lättillgänglig bild av företagets tillgångar. BI Book gör balansräkningen mer tillgänglig, vilket gör att ni kan reagera på en förändrad ekonomisk situation vid precis rätt tidpunkt.
 • Du kan följa med balansräkningen månatligen: hur mycket pengar binder företaget under en månad och vart riktas de? Hur mycket kundfordringar fanns det förra månaden jämfört med för ett år sedan? Är trenden för leverantörsskulder nedåtgående enligt överenskommelse? Hur utvecklas förhållandet mellan eget och främmande kapital under olika tidsperioder?
 • Ni kan bygga olika scenarion för hur företagets ekonomi håller om det kommer förändringar i till exempel omsättning, personalkostnader eller leverantörsskulder. På det här sättet kan ni enklare göra motiverade lösningar vid planering av företagets verksamhet.

Obs! Alla rapporter som är skapade med hjälp av BI Book kan redigeras av dess användare om man så önskar. Man kan också enkelt sätta till annan data från företaget till BI Book.

Exempel på resultaträkning i BI Book (Netvisor):

Netvisor Power BI integration example 2

BI Book-tjänstens prissättning grundar sig på organisationens omsättning och betalningen sker månatligen. Till detta hör en automatiserad dataöverföring genom den integration vi byggt, samt upprätthållande och uppdatering av BI-rapporteringen på basnivå.

Ta i bruk BI Book (Netvisor):

Att ta i bruk BI Book i Netvisor är väldigt enkelt – klicka på programmet i Netvisor Store och så sköter vi resten. Efter gratisperioden bestämmer ni om ni fortsätter att använda tjänsten eller inte. Vi kontaktar er i god tid innan gratisperioden tar slut.

Du kan också boka en gratis demo via formuläret nedan. I demon visar vi hur BI Book fungerar tillsammans med Netvisor i praktiken.

Senaste artiklar