Procountor + Power BI

Automatisera er Procountor-rapportering enkelt och kostnadseffektivt med hjälp av BI Book!

Procountor + Power BI

BI Book i ett nötskal

 • Automatiserar rapporteringen av finansiella nyckeltal - skapar enkelt och kostnadseffektivt rapporter som uppdateras i realtid
 • Gör det möjligt att presentera dynamiska och visuellt tydliga rapporter samt få djup information om händelser på verifikationsnivå
 • Förenklar delningen av rapporter mellan olika användarrättigheter - dela visnings- och redigeringsrättigheter till olika användare och grupper

Exempel på balansräkning i BI Book:

Procountor + Power BI balansräkning

Effektiv Procountor-rapportering med hjälp av BI Book

BI Book är det enklaste sättet att integrera Procountor med Power BI eller andra analytikverktyg, så som Qlick, Tableau, Looker Excel eller Google Data Studio. Med hjälp av BI Book kan ni smidigt automatisera er Procountor-rapportering och därmed få mera dynamiska och visuellt tydliga rapporter. På det här sättet kan ni koncentrera er på att analysera rapporterna, snarare än att skapa dem.

Förutom dynamiska och tydliga rapporter gör BI Book det också enkelt att både dela och hantera rapporterna. I BI Book är det också möjligt att redigera rapporternas vyer och innehåll enligt behov - med ett enda knapptryck.

I vårt BI-team har vi flera års erfarenhet av ekonomirapportering och en omfattande förståelse för vad företag behöver av sin rapportering. BI Book är byggt med bred ekonomikunskap för att kunna svara på just dessa behov. Vi har också gedigen erfarenhet av att smidigt bygga Power BI-rapportering ovanpå Procountor.

Fördelar med BI Book (Procountor)

 1. Möjliggör en modern och automatiserad rapportering av Procountor-data
 2. Ni får visuellt tydliga och dynamiska rapporter, vars vyer enkelt kan redigeras på önskat sätt med ett enda knapptryck
 3. Förenklar hanteringen och delningen av rapporter också med dem som har andra användarrättigheter – ni kan själv begränsa vem som skall se vad i rapporterna
 4. Sparar tid – i stället för att skapa rapporter kan ni helt koncentrera er på att analysera dem
 5. Gör det möjligt att effektivt följa upp utvecklingen av inkomster och utgifter inom en specifik tidsperiod
 6. Gör det möjligt att granska omsättning och resultat kumulativt eller rullande, vilket gör det möjligt att pålitligt jämföra omsättningen också under perioder med starka säsongsvariationer
 7. Ni kan jämföra omsättning och lönsamhet mellan olika dimensioner (t.ex. produktlinjer eller städer) i er organisation
 8. Ni kan granska enskilda kundförhållanden så noggrant ni önskar
 9. Rapporternas data uppdateras så gott som i realtid
 10. Power BI-licenser åt så många användare som ni behöver

Exempel på resultaträkning i BI Book:

Procountor + Power BI resulträkning

BI Book-tjänstens prissättning grundar sig på organisationens omsättning och betalningen sker månatligen. Till detta hör en automatiserad dataöverföring genom den integration vi byggt, samt upprätthållande och uppdatering av BI-rapporteringen på basnivå.

Ta i bruk BI Book (Procountor)

Om en modern och effektivare Procountor-rapportering intresserar er, vänligen kontakta oss via formuläret nedan! Du kan också boka en gratis BI Book demo (30 min) via genom att fylla i formuläret. I demon visar vi hur BI Book fungerar tillsammans med Procountor i praktiken.

Senaste artiklar