Salesforce + Power BI

Automatisera er Salesforce-rapportering med hjälp av BI Book! Med BI Book kan ni smidigt följa med försäljarnas utveckling, kontaktmängd samt värdet av gjorda affärer.

Salesforce Power BI integration

BI Book i ett nötskal

 • Automatiserar Salesforce-rapporteringen - skapar enkelt och kostnadseffektivt automatiskt uppdaterade Power BI-rapporter åt er.
 • BI Books Salesforce-integration gör det möjligt att presentera dynamiska och visuellt tydliga rapporter samt få djup information om händelser ända ner på verifikationsnivå.
 • BI Book gör det enkelt att dela rapporter med olika användarrättigheter - dela visnings- och redigeringsrättigheter för olika användare och grupper.

Exempelrapport från BI Book:

Salesforce integration

Effektiv Salesforce-rapportering med hjälp av BI Book

Salesforce är ett molnbaserat CRM-system där man bland annat kan hantera leads samt följa upp och automatisera kommunikationen med kunder. BI Book väcker ert försäljningsdata till liv och erbjuder enormt värdefull försäljningsstatistik till försäljningsledningen. 

Genom Salesforce får man tillgång till mycket värdefull data från kundhanteringen. BI Book analyserar färdigt detta data åt dig - i realtid. Genom att integrera BI Book med Salesforce sparar ni tid som annars går åt försäljningsrapportering och ni kan i stället fokusera på försäljningen och dess utveckling. BI Book gör det möjligt att filtrera försäljningsdata från Salesforce till exempel case- eller försäljarspecifikt.

Förutom dynamiska och tydliga rapporter gör BI Book det också enkelt att både dela och hantera rapporterna. I BI Book är det också möjligt att redigera rapporternas vyer och innehåll enligt behov - med ett enda knapptryck.

Fördelar med BI Book för Salesforce-användare

 1. BI Book möjliggör en modern och automatiserad kundhantering och försäljningsrapportering baserad på data från Salesforce.
 2. Genom att integrera Salesforce med BI Book får ni visuellt tydliga och dynamiska rapporter, vars vyer enkelt kan redigeras på önskat sätt.
 3. BI Books Salesforce-integration förenklar hanteringen och delningen av rapporter med olika användarrättigheter - ni kan själv begränsa vem som skall se vad i rapporterna.
 4. Genom att integrera Salesforce med BI Book sparar ni tid - i stället för att skapa rapporter kan ni helt koncentrera er på att analysera dem.
 5. Med BI Books Salesforce-integration kan ni enkelt granska enskilda kundförhållanden på detaljnivå. Ni får en omfattande bild om ert företags viktigaste/största kunder och ni kan granska vad som säljs till dem. BI Book är alltså ett ytterst viktigt verktyg för hantering av kundförhållanden: i en enda vy ser ni antalet sålda produkter/tjänster, försäljningsutveckling och lönsamhet. Ni kan filtrera data t.ex. försäljarspecifikt och dela den del av rapporten som berör försäljaren i fråga med henne/honom.
 6. Ni kan jämföra kundhantering och -lönsamhet mellan olika dimensioner (t.ex. produkter eller städer) i er organisation.
 7. BI Book hämtar rapporteringsdata direkt från Salesforce. Rapporternas data uppdateras så gott som i realtid.
 8. BI Book möjliggör även hantering av många andra integrationer och vid sidan om Salesforce kan ni också rapportera nyckeltal från t.ex. bokföringen i samma presentationsportal.
 9. Vi skaffar Power BI-licenser till så många användare ni behöver.

Ta i bruk BI Book (Salesforce)

Om en modern och effektivare rapportering intresserar er, vänligen kontakta oss via formuläret nedan! Du kan också boka en gratis BI Book demo (30 min) genom att fylla i formuläret. I demon visar vi hur BI Book fungerar tillsammans med Salesforce i praktiken.

BI Books prissättning (Salesforce)

BI Book-tjänstens prissättning grundar sig på organisationens omsättning och betalningen sker månatligen. Till detta hör en automatiserad dataöverföring genom den integration vi byggt, samt upprätthållande och uppdatering av BI-rapporteringen på basnivå.

Senaste artiklar