ERP-rapportering med BI Book

ERP-system används för planering och styrning av den dagliga affärsverksamheten. Med hjälp av fungerande ERP-verktyg kan man effektivt följa med verksamheten på övergripande nivå, men också på detaljnivå. Med andra ord kan ni följa upp bl.a. genomförd arbetsmängd, utnyttjandegrad samt planera för framtida resursbehov.

Genom att använda BI Book som ett uppföljningsverktyg för verksamhetsstyrningen kan ni effektivt visualisera affärssystemets data, identifiera möjliga flaskhalsar samt följa upp utveckling och framgång.

ERP rapportering

Kombinera ditt ERP -system enkelt med Power BI

BI Book erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att kombinera ett ERP-system med dynamisk BI-rapportering. BI Book hämtar rapporterbar data från ERP-systemet och presenterar det automatiskt med hjälp av visuella dashboard. Förutom ERP-data erbjuder många ERP-system också möjligheter till ekonomirapportering. Med BI Book kan du effektivt förverkliga både ERP-rapporteringen och ekonomirapporteringen med data från ERP-systemet. Läs mer om fördelarna med BI Book för ekonomirapportering.

BI Book erbjuder ett effektivt sätt att automatisera ERP-rapporteringen. I stället för att sätta massor av tid på att samla data och överföra det till Excel, får ni dynamiska rapporter med färdigt visualiserat data. I BI Book kan man enkelt redigera alla rapporter och deras grafer på önskat sätt. Ni kommer enkelt åt BI-rapporterna i BI Book med vilken smartenhet som helst. I stället för att upprätta ERP-rapportering kan ni fokusera på att analysera de färdiga rapporterna och satsa på utveckling av verksamheten. Den djupa information som BI Book ger tillgång till gör det märkbart enklare att styra företaget och förutse framtida åtgärder.

Kombinera data från olika system

BI Book kan integreras med många olika system. Detta gör att ni kan samla data från alla era system i en och samma presentationsportal. På detta sätt kan ni även granska till exempel ERP-rapporteringen tillsammans med HR- eller ekonomirapporteringen.

Utveckla affärsverksamheten genom att djupdyka i data

BI Book gör det möjligt att granska siffrorna i ERP-rapporteringen på detaljnivå och således få djup i datat. Vyerna är enkla att filtrera på basen av t.ex. kostnadsställe, produktlinje, månad eller stad. På detta sätt kan man från samma rapport granska både sammanställda och detaljerade siffror.

BI Book gör det enkelt att hantera och dela rapporter

Traditionellt har ERP-rapportering gjorts med hjälp av Excel. En av utmaningarna med Excel-rapportering är att det lätt händer att informationen finns i många olika filer, hos många olika personer. Excel är inte heller det bästa verktyget för att visualisera rapporteringsdata.

BI Book samlar ERP-rapporteringen i en enda portal och gör det enkelt att skapa och dela rapporter med andra. BI Book underlättar delningen och hanteringen av rapporter med olika användartyper. I BI Book kan ni också välja vem som ser vad av ERP-rapporteringen samt om de kan redigera rapporterna eller bara visa dem.

ERP-rapporteringen i BI Book uppdateras automatiskt varje dag med den senaste informationen från olika system. Detta resulterar i att ERP-rapporteringen alltid är uppdaterad och alla användare har tillgång till senaste versionen av rapporterna. Läs mer om hur BI Book möjliggör rapportering i realtid.

Med BI Book kan ni enkelt anpassa, redigera och förbättra alla rapporter i er organisation med bara några klick. Med hjälp av verktyget kan ni skapa och dela rapporter på olika nivåer, till exempel för ledningen, styrelsen och chefer osv.

Varför integrera ERP-rapporteringen med BI Book?
  • BI Book automatiserar ERP-rapporteringen.
  • BI Book presenterar ERP-rapporteringen med hjälp av visuella dashboards - använd färdiga rapporter eller anpassa dem enligt behov.
  • Ni har alltid tillgång till uppdaterade rapporter. Data i rapporterna uppdateras automatiskt en gång per natt, men det är också möjligt att uppdatera rapporterna manuellt när som helst.
  • Ni kan använda färdiga rapportmallar gjorda av erfarna rapporteringsexperter.
  • Ni kan begränsa rapporternas synlighet med hjälp av olika användarrättigheter - skapa olika tittar- och redigeringsmöjligheter för olika användare och grupper.
  • Ni sparar tid och hinner sätta mer tid på utveckling av ert företag, i stället för att samla in data.