HR-rapportering med BI Book

BI Book fungerar som ett effektivt analysverktyg när det integreras med olika HR- och lönesystem. BI Book visualiserar och automatiserar uppföljningen av de viktigaste HR-nyckeltalen, så som förändring i personalmängd, personalomsättning, medellängd på arbetsförhållande, medellön/löneutveckling samt sjukfrånvarostatistik.

I stället för att sätta massor av tid på Excel-arbete kan man med hjälp av BI Book samla uppdaterat HR-data i snygga dashboards, som man enkelt kommer åt från vilken smartenhet som helst. Detta gör att ni i stället för att upprätta rapporterna kan fokusera på att analysera dem och utveckla personalhanteringen. Den djupgående HR-rapportering som BI Book skapar gör det märkbart enklare att styra företaget och förutse framtida åtgärder.

För att kunna beräkna några av de viktigaste nyckeltalen för HR-rapportering krävs också data från bokföringen. BI Book kan integreras med mer än 50 system, vilket gör det möjligt att kombinera data från olika system i en och samma rapport. I BI Book kan ni alltså enkelt hantera HR-rapportering tillsammans med ekonomirapportering.

HR rapportering med BI Book

HR-rapporteringen som en del av organisationens vardag

Traditionellt har företag skött HR-rapporteringen med hjälp av Excel. En utmaning med HR-rapportering i Excel är att det alltid finns en risk att informationen småningom finns i flera olika filer, hos flera olika personer. Excel är inte heller det bästa verktyget för att visualisera rapporteringsdata.

BI Book samlar rapporteringen från ert HR-system och andra system i en enda portal och gör det enkelt att skapa och dela rapporter med andra. BI Book underlättar delningen och hanteringen av rapporter med olika användartyper och gör därmed HR-rapporteringen mer tillgänglig för hela organisationen. Ni kan enkelt hantera vem som ser vad av HR-rapporteringen samt vem som kan redigera rapporterna.

HR-rapporterna i BI Book uppdateras automatiskt varje dag med den senaste informationen från olika system. Detta resulterar i att HR-rapporteringen alltid är uppdaterad och alla användare har tillgång till senaste versionen av rapporterna.

Med BI Book kan ni också enkelt anpassa, redigera och förbättra alla rapporter med bara några klick. Med hjälp av verktyget kan ni skapa och dela rapporter på olika nivåer, till exempel för ledningen, styrelsen och chefer osv.

Utveckla HR-aktiviteterna genom att djupdyka i HR-data

BI Book gör det möjligt att granska siffrorna i HR-rapportering på detaljnivå och således få djup i datat. Vyerna är enkla att filtrera på basen av t.ex. team, år och kollektivavtal. På detta sätt kan man från samma rapport granska både sammanställda och detaljerade siffror.

Varför är effektiv HR-rapportering så viktigt?
 • Ni kan övervaka om målen för personalhantering uppnås.
 • Ni kan uppfylla de juridiska kraven för HR -rapportering.
 • Med hjälp av viktiga HR-nyckeltal kan ni stödja utvecklingen av verksamheten.
 • När företagets situation övervakas med hjälp av HR-data är det enklare att identifiera problemområden i ett tidigt skede och därmed agera snabbare.
 • Ni kan förutse och utveckla verksamhetsriktningen och främja kontinuerlig förbättring av verksamheten.
Fördelar med BI Book i HR-rapportering
 • Rapporteringen blir visuellt tydlig - använd färdiga rapporter eller redigera dem enligt önskemål.
 • 5 färdiga HR-dashboards utformade för Netvisor- och Mepco-kunder. Vid behov kan vi lägga till mätare enligt era önskemål.
 • Ni får en helhetsbild av personalhanteringen.
 • Ni kan begränsa rapporternas synlighet med hjälp av olika användarrättigheter - ni kan skapa olika tittar- och redigeringsmöjligheter för olika användare och grupper.
 • Ni har alltid tillgång till uppdaterade rapporter. Datat i rapporterna uppdateras automatiskt en gång per natt, men det är också möjligt att uppdatera rapporterna manuellt när som helst.
 • Ni sparar tid och hinner sätta mer tid på utveckling av ert företag, i stället för att samla in data.

Nya insikter med hjälp av BI Books visuella dashboards

HR-rapportering, Dashboard 1: Personalmängd och arbetsförhållanden
 • Personalmängd (arbetsförhållanden)
 • FTE (observerar deltidsanställda)
 • FTA (observerar frånvaron när arbetstidsuppföljning tas med som en del av BI Book)
 • Heltidsanställda vs. deltidsanställda
 • Visstidsanställda vs. tillsvidareanställda
 • Nya anställningar på månads- och årsbasis
 • Avslutade anställningar på månads- och årsbasis + avslutade under prövotid (även orsaker till avslutade anställningar vid behov)
 • Personalomsättning %
 • Arbetsförhållandets längd i medeltal / år
 • Personalgrupper (kollektivavtal)
 • Personalmängdens utveckling (historia)
HR-rapportering, Dashboard 2: Ålders- och könsfördelning
 • Fördelning
 • Enligt personalgrupper
HR-rapportering, Dashboard 3: Påminnelser
 • Slutdatum för prövotider
 • Födelsedagar (kommande månad)
 • Slutdatum för visstidsanställningar
 • Antal tjänsteår (3, 5, & 10 år)
HR-rapportering, Dashboard 4: Team
 • Teamfördelning
 • Antal förmän/chefer
 • Titelfördelning
HR-rapportering, Dashboard 5: Personalregister
 • Personalinformation, bl.a. namn, anställningsförhållandets startdatum, titel, förman/chef, anställningsförhållande
 • Aktiva arbetsförhållanden (just nu)
 • Passiva arbetsförhållanden (just nu)

Det är möjligt att integrera BI Book med till exempel följande HR- och lönesystem: