Fortnox + Power BI

BI Book möjliggör en modern och dynamisk BI-rapportering genom en integration med Fortnox – ni behöver inte längre använda tid på månatligt rapporteringsarbete!

Fortnox Power BI -integraatio

BI Book i ett nötskal

 • Automatiserar rapporteringen av finansiella nyckeltal - skapar enkelt och kostnadseffektivt Power BI-rapporter som uppdateras i realtid
 • Gör det möjligt att presentera dynamiska och visuellt tydliga rapporter samt få djup information om händelser på verifikationsnivå
 • Förenklar delningen av rapporter mellan olika användarrättigheter - dela visnings- och redigeringsrättigheter till olika användare och grupper

Exempel på balansräkning i BI Book:

Fortnox Power BI integration balansräkning

Effektiv Fortnox-rapportering med hjälp av BI Book

Fortnox har blivit ett av Sveriges populäraste program för ekonomiadministration, till stor del på grund av dess användarvänlighet och bokföringsanpassade funktioner. Trots alla dess behändiga funktioner är det inte det smidigaste rapporteringsverktyget. Av denna orsak integrerar de flesta företag Fortnox med ett utomstående rapporteringsverktyg.

BI Book är det enklaste sättet att integrera Fortnox med Power BI eller andra analytikverktyg, så som Qlick, Tableau, Looker Excel eller Google Data Studio. Med hjälp av BI Book kan ni smidigt automatisera er Fortnox-rapportering genom dynamiska och visuellt tydliga rapporter. På det här sättet kan ni koncentrera er på att analysera rapporterna, snarare än att skapa dem.

Förutom dynamiska och tydliga rapporter gör BI Book det också enkelt att både dela och hantera rapporterna. I BI Book är det också möjligt att redigera rapporternas vyer och innehåll enligt behov - med ett enda knapptryck.

I vårt BI-team har vi gedigen erfarenhet av Fortnox och svenska ekonomi- och bokföringssystem. Vi skräddarsyr BI Book så det svarar på kraven i de lokala bokföringslagarna.

Fördelar med BI Book (Fortnox)

 1. Möjliggör en modern och automatiserad rapportering av Fortnox data
 2. Ni får visuellt tydliga och dynamiska rapporter, vars vyer enkelt kan redigeras på önskat sätt med ett enda knapptryck
 3. Förenklar hanteringen och delningen av rapporter också med dem som har andra användarrättigheter – ni kan själv begränsa vem som skall se vad i rapporterna
 4. Sparar tid – i stället för att skapa rapporter kan ni helt koncentrera er på att analysera dem
 5. Gör det möjligt att effektivt följa upp utvecklingen av inkomster och utgifter inom en specifik tidsperiod
 6. Gör det möjligt att granska omsättning och resultat kumulativt eller rullande, vilket gör det möjligt att pålitligt jämföra omsättningen också under perioder med starka säsongsvariationer
 7. Ni kan jämföra omsättning och lönsamhet mellan olika dimensioner (t.ex. produktlinjer eller städer) i er organisation
 8. Gör det möjligt att granska enskilda kundförhållanden så noggrant ni önskar
 9. Rapporternas data uppdateras så gott som i realtid
 10. Power BI-licenser åt så många användare som ni önskar

Exempel på resultaträkning i BI Book:

Fortnox + Power BI resultaträkning

BI Book-tjänstens prissättning grundar sig på organisationens omsättning och betalningen sker månatligen. Till detta hör en automatiserad dataöverföring genom den integration vi byggt, samt upprätthållande och uppdatering av BI-rapporteringen på basnivå.

Ta i bruk BI Book (Fortnox)

Om en modern och effektivare Fortnox-rapportering intresserar er, vänligen kontakta oss via formuläret nedan! Du kan också boka en gratis BI Book demo (30 min) genom att fylla i formuläret. I demon visar vi hur BI Book fungerar tillsammans med Fortnox i praktiken.

Senaste artiklar