Data Room

Data Room - BI Books egna tjänst för datalagring

Data Room fungerar som ett extra datalager för BI Book. Dit kan man spara rapporteringsdata för lagring av separata filer, bland annat prognos- och budget-excelfiler.

Tietovarasto 3 2

Vad är en datalagringstjänst?

För analytiktjänster är datalagren som som grunden för ett hus. Att använda datalager i analytik- och rapporteringssystem lönar sig alltid när man vill att informationen skall vara organiserad och enkel att hantera. Kort sagt hämtar integrationerna information från olika system med hjälp av t.ex. gränssnitt och flyttar sedan informationen till datalagret.

Poängen med det hela är att all aktivitet i analytik- och rapporteringssystemet modelleras i datalagret, det vill säga i Data Room. Den största delen av beräkningen och modifieringen av datat sker också i datalagret. När all data är färdigt organiserat och modellerat skickas det vidare till t.ex. BI Book, som slutligen visar det finslipade datat visuellt och tydligt till användaren. Detta gör även rapportera smidigare och man slipper långa laddningstider och kraschade webbläsarfönster. BI Book kan även kopplas rakt till olika system utan datalager, men i dessa fall stöter man ofta på problem relaterade till användargränssnittets funktionalitet.

Vi hanterar datalagren åt er, och som användare av BI Book kan ni lita på att all behövlig rapporteringsdata uppdateras varje natt. Vi följer även med möjliga förändringar som görs i gränssnitten, och ser till att rapporterna bibehåller sin struktur och funktionalitet. För BI Books användare syns inte detta arbete i den dagliga användningen, men det är en enormt stor och viktig del av rapporteringsarbetets utveckling samt riskhantering.

I fall du har några frågor kring Data Room, kontakta oss på adressen bibook@renance.com - vi stödjer er!

Tietovarasto 2