HubSpot + Power BI

Kehitä myyntiäsi tehokkaasti BI Bookin avulla! BI Book auttaa sinua tunnistamaan helpommin myynnin pullonkaulat ja mahdollisuudet!

Hubspot Power BI -integraatio

BI Book pähkinänkuoressa

 • Automatisoi myynnin raportoinnin - tekee automatisoidusti päivittyvät Power BI -raportit puolestasi helposti ja kustannustehokkaasti HubSpot-datasta.
 • BI Bookin avulla toteutettu HubSpot-Power BI -integraatio mahdollistaa dynaamisten raporttien esittämisen visuaalisessa muodossa ja lukuihin syvälle porautumisen.
 • Helpottaa HubSpotin datasta tehtyjen raporttien jakamista erilaisin käyttäjäoikeuksin - jaa katselu- ja muokkausoikeuksia eri käyttäjille ja ryhmille.

Esimerkki BI Bookin myynnin koostenäkymästä:

HubSpot myyntiraportti

BI Bookilla tehoa HubSpot-raportointiin

HubSpot CRM on ilmainen asiakkuudenhallintajärjestelmä. HubSpot CRM mahdollistaa mm. liidien, myynnin pipelinen ja asiakasviestinnän tehokkaan seurannan. BI Book herättää HubSpot-myyntidatasi henkiin ja tarjoaa myynnin johdolle kultaakin kalliimpaa myyntistatistiikkaa.

HubSpot tarjoaa paljon hyödyllistä dataa asiakkuuksienhallinnasta ja BI Book analysoi tätä dataa reaaliaikaisesti puolestasi. Yhdistämällä BI Bookin HubSpotin kanssa, säästät myynnin raportointiin käytettävän ajan ja voit keskittyä itse myyntiin ja sen kehittämiseen. BI Book mahdollistaa HubSpot-myyntidatan suodattamisen eri tekijöillä esimerkiksi case- tai myyjäkohtaisesti.

Dynaamisten ja visuaalisesti selkeiden raporttien lisäksi BI Book mahdollistaa HubSpot-datasta tehtyjen raporttien helpon jakamisen ja hallinnoinnin erilaisin käyttöoikeuksin. BI Bookissa raporttien näkymiä ja sisältöjä pääsee saumattomasta muokkaamaan yhdellä napin painalluksella mielensä mukaan.

BI Bookin hyödyt HubSpotin käyttäjille

 1. Mahdollistaa modernin ja automatisoidun asiakkuuksienhallinnan ja myynnin raportoinnin HubSpot-datasta.
 2. Yhdistämällä HubSpotin BI Bookiin saat visuaalisesti selkeitä ja dynaamisia raportteja. BI Bookissa HubSpot-datasta tehtyjen raporttinen näkymiä pystyy napin painalluksella muokkaamaan juuri sellaisiksi kuin haluaa.
 3. HubSpotin yhdistäminen BI Bookiin helpottaa raporttien hallinnointia ja jakamista muiden kanssa eri käyttöoikeuksilla - voit itse rajata minkä osan kukin eri raporteista näkee.
 4. Yhdistämällä HubSpotin BI Bookiin säästät aikaa - myynnin raportoinnin tekemisen sijaan voit keskittyä täysin valmiiden raporttien analysointiin.
 5. HubSpot-BI Book -integraation avulla voit tarkastella yksittäistä asiakkuutta niin tarkasti kuin haluat. Saat kattavan kuvan yrityksesi isoimmista/tärkeimmistä asiakkaista ja pystyt sukeltamaan siihen, mitä heille myydään. BI Book mahdollistaa myytävien tuotteiden/palveluiden määrän, tyypit, kehityksen ja kannattavuuden kaikkien tarkastelun samassa näkymässä. Pystyt suodattamaan HubSpot-dataa esimerkiksi myyjäkohtaisesti ja jakamaan hänelle vain häntä koskettavan osan raportistasi.
 6. Yhdistämällä HubSpotin BI Bookiin pystyt vertailemaan asiakkuuksien hallintaa ja kannattavuutta organisaatiosi dimensioiden (esim. tuotteet, kaupungit) välillä.
 7. BI Bookin avulla HubSpot-datasta luotujen raporttien data päivittyy lähes reaaliaikaisesti.
 8. Hankimme puolestasi Power BI:n käyttöön vaadittavat Power BI -lisenssit niin monelle käyttäjälle kuin tarvitaan.
 9. HubSpot-raportoinnin lisäksi pystyt yhdistämään myös muiden järjestelmiesi raportoinnin samaan esitysportaaliin. Voit esimerkiksi raportoida HubSpotin dataa yhdessä kirjanpidon kanssa. Lue lisää myös muista integraatioista.

BI Bookin käyttöönotto (HubSpot)

Mikäli nykyaikainen ja tehokkaampi HubSpot-raportointi kiinnostaa, otathan yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta! Voit myös varata veloituksettoman 30 min demon samalla lomakkeella. Demossa näytämme, kuinka BI Book toimii HubSpotin kanssa.

BI Book -palvelun hinnoittelu

BI Book -palvelun hinnoittelu perustuu yhtiökohtaiseen liikevaihtoon ja veloitus tapahtuu kuukausittain. Tähän kuuluu automatisoitu tiedonsiirto rakentamamme HubSpot-integraation välityksellä sekä lähtötason BI -raportoinnin ylläpito ja päivitys.

Viimeisimmät artikkelit