Mepco + Power BI

Automatisoi HR-raportointisi tehokkaasti BI Bookin avulla!

Mepco Power BI -integraatio

BI Book pähkinänkuoressa

 • Automatisoi HR-tunnuslukujen raportoinnin - tekee automatisoidusti päivittyvät Power BI -raportit puolestasi helposti ja kustannustehokkaasti Mepco-datasta.
 • Mepcon yhdistäminen BI Bookiin mahdollistaa dynaamisten raporttien esittämisen visuaalisessa muodossa ja syvällisen lukuihin porautumisen.
 • Helpottaa  Mepco-datasta tehtyjen raporttien jakamista erilaisin käyttäjäoikeuksin - jaa katselu- ja muokkausoikeuksia eri käyttäjille ja ryhmille.

BI Bookilla tehoa Mepco-raportointiin

Mepco on käytetyimpiä HR- ja palkkajärjestelmiä Suomessa. Muiden HR-järjestelmien tavoin Mepco tarjoaa kuitenkin melko vähän analytiikkaa liittyen tunnuslukuihin, joita HR tavallisesti seuraa. Mepco ei tarjoa myöskään juurikaan mahdollisuuksia visualisoida raporttien dataa. 

Integroimalla Mepcon BI Bookiin pystyt havainnollistamaan ja automatisoimaan tehokkaasti HR:n seuraamia tunnuslukuja kuten esimerkiksi: henkilöstömäärän muutokset, vaihtuvuus, keskimääräinen työsuhteen kesto, keskimääräiset palkat/palkkakehitys ja monia eri sairauspoissaoloihin liittyviä tunnuslukuja.

Osa HR-raportoinnin tunnusluvuista lasketaan hyödyntämällä myös kirjanpidosta saatavaa dataa. BI Bookin avulla HR-tunnuslukuja voidaan yhdistää ja analysoida myös yhdessä muiden tunnuslukujen kanssa (esim. talous). BI Book tarjoaa dynaamisempia ja visuaalisesti selkeämpiä raportteja Mepco-datasta. BI Bookin avulla Mepco-datasta saatavia raportteja voi muokata ja jakaa vaivattomasti napin painalluksella.

BI Bookin hyödyt Mepcon käyttäjille

 1. Mahdollistaa modernin ja automatisoidun HR-ja palkkaraportoinnin Mepco-datasta.
 2. Integroimalla Mepcon BI Bookiin saat Excelien sijaan visuaalisesti selkeitä ja dynaamisia raportteja Mepcon datasta.  BI Bookin avulla Mepco-datasta tehtyjen raporttien näkymiä pystyy napin painalluksella muokkaamaan juuri sellaisiksi kuin haluaa.
 3. Mepcon integrointi BI Bookiin helpottaa raporttien hallinnointia ja jakamista muiden kanssa eri käyttöoikeuksilla - voit itse rajata minkä osan kukin eri raporteista näkee.
 4. Integroimalla Mepcon BI Bookiin säästät aikaa - raporttien tekemisen sijaan voit keskittyä täysin niiden analysointiin.
 5. Mepco-BI Book -integraatio mahdollistaa HR:n seuraamien tunnuslukujen havainnollistamisen ja automatisoinnin tehokkaasti - pystyt seuraamaan kätevästi esimerkiksi henkilöstömäärän muutoksia, vaihtuvuutta, keskimääräistä työsuhteen kestoa, palkkojen kehitystä ja sairauspoissaoloihin liittyviä tunnuslukuja.
 6. Mepcon integrointi BI Bookiin mahdollistaa sen, että HR-tunnuslukuja voidaan yhdistää ja analysoida yhdessä muiden tunnuslukujen (esim. talous) kanssa. Lue lisää myös muista integraatioista.
 7. Mepco-datasta tehdyt raportit päivittyvät päivittäin automaattisesti ajantasaisimmalla datalla. Voit myös päivittää mepco-datasta tehdyt raportit BI Bookissa omatoimisesti milloin haluat. Lue lisää, kuinka reaaliaikainen raportointi toimii BI Bookissa.
 8. Hankimme puolestasi Power BI -lisenssit niin monelle käyttäjälle kuin tarvitaan.

BI Book kokoaa Mepco-datan näyttäville HR-dashboardeille

Ikuisen Excelien parissa puurtamiseen sijaan, BI Book kokoaa ajantasaisen Mepco-datan näyttäville HR-dashboardeille, jotka ovat helposti saatavillasi BI Bookissa millä tahansa älylaitteella. BI Bookin HR-raportoinnin peruspaketti pitää sisällään viisi erilaista dashboardia. Näiden lisäksi voimme lisätä helposti uusia mittareita toiveidenne ja Mepcon käytön perusteella.

Esimerkki BI Bookin HR-analytiikan näkymästä:

Mepco koontinäkymä / BI Book

BI Bookin Mepco-raportoinnin peruspaketin dashboardit:

Mepco, Dashboard 1: Henkilöstömäärä ja työsuhteet
 • Henkilöstömäärä (työsuhteet)
 • FTE (huomioi osa-aikaisuudet)
 • FTA (huomioi poissaolot, kun työajanseuranta tuodaan osaksi BI Bookia)
 • Kokoaikaiset vs. osa-aikaiset
 • Määräaikaiset vs. vakituiset
 • Aloittaneet kk-tasolla & rullaavana 12 kk
 • Lopettaneet kk-tasolla & rullaavana 12 kk + koeajalla lähteneet (halutessa myös lähtöjen syyt)
 • Vaihtuvuus % rullaavana 12 kk
 • Työsuhteen kesto keskimäärin rullaavana 12 kk
 • Henkilöstöryhmät (TES)
 • Henkilöstömäärän kehitys (historia)
Mepco, Dashboard 2: Ikä-ja sukupuolirakenne
 • Jakauma
 • Henkilöstöryhmittäin
Mepco, Dashboard 3: Muistutusnäkymä
 • Koeajanpäättymiset
 • Syntymäpäivät (tuleva 1 kk)
 • Määräaikaisuuksien päättymiset
 • Palvelusvuodet (3,5, & 10v.)
Mepco, Dashboard 4: Tiimit
 • Tiimijakauma
 • Esihenkilöiden lukumäärä
 • Tittelirakenne
Mepco, Dashboard 5: Työntekijärekisteri
 • Henkilöstölistaus mm. nimi, titteli, aloituspäivä, esihenkilö, työsuhteentyyppi ja-muoto
 • Aktiiviset työsuhteet (tällä hetkellä)
 • Passiiviset työsuhteet (tällä hetkellä)

BI Bookin käyttöönotto (Mepco)

Mikäli nykyaikainen ja tehokkaampi Mepco-raportointi kiinnostaa, otathan yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta! Voit myös varata veloituksettoman demon samalla lomakkeella. Demossa näytämme, kuinka BI Book toimii Mepcon kanssa.

Viimeisimmät artikkelit