Sympa + Power BI

BI Book automatisoi modernin ja dynaamisen BI-raportoinnin Sympan päälle – älä käytä enää turhaa aikaa lukujen hakemiseen ja kuukausittaiseen raportointityöhön!

Sympa-Power BI integraatio

BI Book pähkinänkuoressa

 • Automatisoi HR-tunnuslukujen raportoinnin - tekee automatisoidusti päivittyvät Power BI -raportit puolestasi helposti ja kustannustehokkaasti Sympa-datasta.
 • BI Bookin avulla toteutettu Sympa -Power BI -integraatio mahdollistaa dynaamisten raporttien esittämisen visuaalisessa muodossa ja lukuihin syvälle porautumisen.
 • Helpottaa Sympa-datasta tehtyjen raporttien jakamista erilaisin käyttäjäoikeuksin - jaa katselu- ja muokkausoikeuksia eri käyttäjille ja ryhmille.

BI Bookilla tehoa Sympa-raportointiin

Sympa on HR- ja palkkajärjestelmä, joka on käytössä yli sadassa maassa. Muiden HR-järjestelmien tavoin Sympa tarjoaa kuitenkin melko vähän analytiikkaa liittyen tunnuslukuihin, joita HR tavallisesti seuraa. Integroimalla BI Bookin Sympaan pystyt havainnoillistamaan ja automatisoimaan tehokkaasti monia HR:n seuraamia tunnuslukuja kuten: henkilöstömäärän muutokset, vaihtuvuus, keskimääräinen työsuhteen kesto, keskimääräiset palkat/palkkakehitys ja monia eri sairauspoissaoloihin liittyviä tunnuslukuja.

BI Bookin avulla näitä Sympa-datasta muodostettuja HR-tunnuslukuja voidaan yhdistää ja analysoida myös yhdessä muiden tunnuslukujen kanssa (esim. talous). BI Book tarjoaa dynaamisempia ja visuaalisesti selkeämpiä raportteja, joita voit muokata ja jakaa vaivattomasti napin painalluksella.

BI Bookin hyödyt Sympan käyttäjille

 1. Mahdollistaa modernin ja automatisoidun HR -ja palkkaraportoinnin Sympan datasta.
 2. Excelien sijaan saat Sympa-datasta tehtyjä visuaalisesti selkeitä ja dynaamisia raportteja, joiden näkymiä pystyy napin painalluksella muokkaamaan juuri sellaisiksi kuin haluaa.
 3. Sympan integrointi BI Bookiin helpottaa raporttien hallinnointia ja jakamista muiden kanssa eri käyttöoikeuksilla - voit itse rajata minkä osan kukin eri raporteista näkee.
 4. Integroimalla Sympan BI Bookiin säästät aikaa - raporttien tekemisen sijaan voit keskittyä täysin niiden analysointiin.
 5. Sympa-BI Book -integraatio mahdollistaa HR:n seuraamien tunnuslukujen havainnollistamisen ja automatisoinnin tehokkaasti- pystyt seuraamaan kätevästi esimerkiksi henkilöstömäärän muutoksia, vaihtuvuutta, keskimääräistä työsuhteen kestoa, palkkojen kehitystä ja sairauspoissaoloihin liittyviä tunnuslukuja.
 6. Sympan integroiminen BI Bookiin mahdollistaa sen, että HR-tunnuslukuja voidaan yhdistää ja analysoida yhdessä muiden tunnuslukujen (esim. talous) kanssa. Lue lisää myös muista integraatioista.
 7. Power BI:n avulla Sympa-datasta luotujen raporttien data päivittyy reaaliaikaisesti
 8. Hankimme puolestasi Power BI -lisenssit niin monelle käyttäjälle kuin tarvitaan.

Esimerkki BI Bookin HR-analytiikan näkymästä:

Sympa koontinäkymä BI Bookissa

BI Bookin käyttöönotto (Sympa)

Mikäli nykyaikainen ja tehokkaampi Sympa-raportointi kiinnostaa, otathan yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta! Voit myös varata veloituksettoman demon samalla lomakkeella. Demossa näytämme, kuinka BI Book toimii Sympan kanssa.

BI Book -palvelun hinnoittelu

BI Book -palvelun hinnoittelu perustuu yhtiökohtaiseen liikevaihtoon ja veloitus tapahtuu kuukausittain. Tähän kuuluu automatisoitu tiedonsiirto rakentamamme integraation välityksellä sekä lähtötason BI -raportoinnin ylläpito ja päivitys.

Viimeisimmät artikkelit