Talentadore + Power BI

BI Book herättää Talentadore-datasi henkiin auttaen tunnistamaan rekrytoinnin mahdollisuudet ja prosessien pullonkaulat!

Talentadore Power BI -integraatio


BI Book pähkinänkuoressa: 

  • Automatisoi rekrytoinnin raportoinnin visuaalisille Power BI -dashboardeille tarjoten rekrytoijille arvokkaita oivallisuksia prosessien kulusta ja pullonkauloista.  
  • Rikastaa Talentadore-analytiikkaa ja mahdollistaa datan tuomisen vaivatta myös muista tietolähteistä rekrytoinnin raportoinnin tueksi. 
  • Helpottaa Talentadore-datasta tehtyjen raporttien jakamista erilaisin käyttäjäoikeuksin - jaa katselu- ja muokkausoikeuksia eri käyttäjille ja ryhmille.

BI Bookilla syvyyttä Talentadore-analytiikkaan

Talentadore tuottaa paljon arvokasta dataa rekrytoinnille hakijoista ja hakuprosessien etenemisestä. Monissa yrityksissä läheskään kaikki hakijat eivät kuitenkaan tule pelkästään Talentadoren kautta. Rekrytoinneissa saatetaan sen lisäksi hyödyntää esimerkiksi verkostoja ja suorahakua LinkedIn:issä, jolloin Talentadore- analytiikka ei kerro näistä hakijoista. Tämä tieto saadaan kuitenkin helposti tuotua BI Bookiin esimerkiksi Excelien avustuksella ja yhdistettyä Talentadore-dataan.

Integraatiossa kaikki ilmoitukset ja hakemukset Talentadoresta ja muista lähteistä viedään BI Bookiin. BI Bookissa näet tarkasti, kuinka paljon hakemuksia olet saanut mihinkin rekrytointiin, miten moni hakijoista on edennyt eri hakukierroksille ja kuinka moni on lopulta palkattu. Talentadoresta ajautuu BI Bookiin myös tieto siitä, mitä kautta hakemus on jätetty. BI Book mahdollistaa rekrytointien vertailun helposti eri kaupunkien ja tiimien välillä. 

BI Bookin hyödyt Talentadoren käyttäjille

1. Mahdollistaa modernin ja automatisoidun rekrytoinnin raportoinnin Talentadore-datasta.

2. Talentadoren integrointi BI Bookiin tarjoaa selkeästi visualisoidun yhteenvedon koko rekrytointiprosessista.

3. Dynaamiset Power BI -raportit sisältävät myös ne työhakijat, jotka ovat tulleet yritykseen muita reittejä pitkin kuin Talentadore - kokonaisvaltaisempi käsitys rekrytoinnista kuin pelkästä Talentadore-analytiikasta.

4. Integroimalla Talentadoren BI Bookin pystyt seuraamaan tarkasti rekrytoinnin tärkeimpiä tunnuslukuja. Näet helposti hakijoiden määrät, kuinka moni hakijoista on lopulta ollut yrityksellesi relevantteja ja mitä kautta hakijat ovat tulleet.

5. BI Bookin Talentadore-integraation avulla pystyt vertailemaan rekrytointejasi eri kaupunkien ja tiimien välillä saumattomasti.

6. Toiveidenne mukaan BI Bookiin voidaan lisätä rekrtointitavoitteenne, jotka mahdollistavat tavoitteiden vs. toteutuneiden rekrytointien seurannan näppärästi.

7. Talentadoren integrointi BI Bookiin mahdollistaa lukujen vertailun helposti eri ajanjaksoilla - pystyt seuraamaan esimerkiksi rekrytoinnin trendejä ja kuinka erilaiset markkinointikampanjat ovat vaikuttaneet hakijamääriin.

8. BI Bookin tarjoama rekrytointianalytiikka on selkeää ja helposti ymmärrettävää, joten sitä pystytään hyödyntämään laajasti koko rekrytointiin osallistuvan tiimin toimesta.

9. BI Bookin Talentadore -integraatio mahdollistaa raporttien jakamisen muille helposti erilaisin käyttäjäoikeuksin - voit hallita kätevästi sitä minkä osan raporteista muut ihmiset näkevät.

10. BI Bookin raportit ovat aina kätesi ulottuvilla millä tahansa älylaitteella. Kirjautuminen BI Bookiin tapahtuu helposti selaimen kautta Microsoft- tai Google-tiliä hyödyntämällä.

11. Hankimme puolestasi Power BI -lisenssit niin monelle käyttäjälle kuin tarvitaan.

12. Pääset hyödyntämään rekrytoinnin analytiikkaan erikoistuneiden data-analyytikoidemme valmiiksi rakentamia Power BI -raporttipohjia, joita voidaan yksilöidä tarpeidenne ja toiveidenne mukaan.

    BI Bookin käyttöönotto (Talentadore)

    Mikäli Talentadore-raportointi BI Bookilla kiinnostaa, otathan yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta! Voit myös varata veloituksettoman 30 min demon samalla lomakkeella. Demossa näytämme, kuinka BI Book toimii Talentadoren kanssa.

    Viimeisimmät artikkelit