Discover our latest offers and promotions!

Stay updated with our exclusive deals and discounts.

Oops! Something went wrong. Please try again.
Artikkelit
5 min read

BI-raportointi käyttöön ilman suuria alkuinvestointeja

Julkaistu
June 24, 2021
BI-raportointi käyttöön ilman suuria alkuinvestointeja

Area of business
Company size
Achievements

BI-raportoinnista on tullut yksi tiedolla johtamisen keskeisimmistä työkaluista. BI-raportoinnin rakentaminen ja ylläpitäminen nähdään kuitenkin usein vaivalloisena ja suurikustanteisena. Mitä BI-raportointia rakentaessa tulisi ottaa huomioon, ja kuinka BI-raportoinnin kustannuksia voi madaltaa merkittävästi?

BI-raportointi pähkinänkuoressa

BI-raportointi automatisoi ja digitalisoi perinteisesti Excelien avulla toteutetun raportoinnin. BI-raportoinnissa hyödynnettävät Business Intelligence (BI)- työkalut hakevat datan organisaation käyttämistä järjestelmistä ja muuttavat sen automatisoidusti visuaalisiksi raporteiksi. BI-raportointi mahdollistaa raportoitavan datan esittämisen erilaisin kuvioin, graafeihin ja kartoin.

BI-raportointi tarjoaa tehokkaasti syvyyttä raportoitavaan dataan. BI-raportit ovat interaktiivisia ja käyttäjä pystyy suodattamaan niitä eri filttereillä ja muuttamaan analysointitapoja muutamilla klikkauksilla. BI-raportoinnin ansiosta tunnuslukuihin pääsee porautumaan syvälle, ja tarkastelemaan, mistä ne koostuvat. BI-raportointi mahdollistaa myös tulevaisuuden ennusteiden ja budjettien luomisen.

BI-raportointi esimerkki

Kuinka BI-raportointi tehostaa tiedolla johtamista?

  • Mahdollistaa syvällisen analytiikan tuottamisen helposti ja laadukkaasti.
  • Auttaa ymmärtämään, mistä eri tunnusluvut koostuvat.
  • Mahdollistaa eri järjestelmien datan raportoinnin yhdessä.
  • Parantaa raportoinnin laatua.
  • Poistaa raportoinnin manuaaliset työvaiheet.
  • Helpottaa raporttien jakamista.
  • Vähentää raportointiin kuluvaa työaikaa.
  • Yhdistää konsernin eri yhtiöiden raportoinnin.
  • Esittää datan numeroiden sijasta helppolukuisten ja selkeiden visuaalien avulla.

Mitä BI-raportointiin siirtyessä kannattaa huomioida?

BI-työkalut hakevat raportoitavan datan eri kohdejärjelmistä integraatioiden avulla. Integraatioiden rakentaminen on yksi BI-raportoinnin pystyttämisen keskeisistä elementeistä. Integraatioiden rakentaminen ja ylläpitäminen vie tyypillisesti paljon aikaa ja vaatii teknistä asiantuntemusta.

Toinen BI-raportoinnin merkittävistä kulueristä on tietovaraston rakanteminen, mikäli sellaista haluaa käyttää. Tietovaraston hyödyntäminen on enemmän kuin suositeltavaa BI-raportoinnissa, jos dataa haetaan useammasta järjestelmästä.

Tietovarastossa raakadata mallinnetaan ja jalostetaan sopivaan muotoon ennen BI-työkaluihin lähettämistä. Tämä sujuvoittaa ja nopeuttaa BI-raporttien latautumisaikoja, sillä data on jo valmiiksi BI-työkaluille sopivassa muodossa. Tietovarastoon liittyvä työ ei kuitenkaan pääty sen rakentamiseen, vaan sen säännöllinen ylläpitäminen vaatii myös Data Engineerin osaamista. BI-raportointi vaatii myös tyypillisesti raporttipohjien rakentamisen liiketoiminnan eri tarpeisiin.

Kuinka pienentää BI-raportoinnin kustannuksia karsimatta laadusta?

BI-raportoinnin kustannukset koostuvat mm. BI-työkalujen käyttöön tarvittavista lisensseistä, integraatioiden rakentamisesta eri järjestelmiin, tietovaraston rakentamisesta ja ylläpitämisestä, sekä asiantuntijoiden luomista raporttipohjista.

BI Book -raportointityökalu luotiin, jotta jokainen yritys saisi BI-raportoinnin näppärästi käyttöönsä ilman suuria alkuinvestointeja ja pitkiä projekteja. BI Book hyödyntää Microsoftin Power BI:tä ja tarjoaa käyttäjilleen valmiin tietovaraston sekä eri järjestelmille luotuja raporttipohjia ja Power BI:n käyttöön vaadittavat lisenssit kiinteään kuukausihintaan. BI Bookilta löytyy myös valmiiksi rakennetut integraatiot yli 50 järjestelmään. Näin ollen sinun ei tarvitse huolehtia itse mistään edellä mainituista tekijöistä BI-raportointia käyttöönottaessasi. BI Bookin asiakkaat saavat käyttöönsä myös koko kokeneen analytiikkatiimimme osaamisen ja tuen.

BI-raportointi BI Bookilla voi näyttää esimerkiksi tältä:

BI-raportointi BI Bookilla