Power BI-integrationer

BI Book är byggt på Power BI, vilket gör att du kan samla data från många olika system (t.ex. Netvisor, Procountor, Fortnox och NetSuite) i BI Book. Det är möjligt att ta i bruk BI Book i många olika ekonomi-, CRM-, HR-, konsoliderings- och marknadsföringssystem.

Det är möjligt att integrera Power BI med bland annat följande system:

Power BI-integrationer

När BI Book integreras med ett bokföringssystem baseras ekonomirapporteringen på bokföringsdata som hämtas från systemet. BI Book ändrar alltså inte på företagets bokföring, utan fungerar som ett visuellt och analytiskt användargränssnitt åt användaren. BI Book fungerar också på samma sätt vid integrationer med andra system än bokföringssystem. Genom att integrera BI Book till exempel med NetSuite, kan du t.ex. enkelt se personalens tidsrapportering för olika kunder.

Hur kan BI Book-integrationerna underlätta din vardag i praktiken?

Med hjälp av Power BI kan data hämtas från olika system och kombineras till rapporter enligt dina önskemål. Kopplingen mellan Power BI och olika system sker genom integrationer. För att effektivt ta i bruk och anpassa BI Book till olika system kräver ofta hjälp av en expert, som också kan hjälpa till med licenser och upprättande av datalager. Vi skapade BI Book för att underlätta för kunden och göra integrationerna mellan Power BI och olika system mer kostnadseffektiva.

BI Book skapar automatiskt Power BI-rapporterna åt dig och samlar rapporter från de system du använder i en och samma presentationsportal. Alla rapporter i BI Book kan också enkelt redigeras och delas med andra. Vi skaffar också de Power BI-licenser du behöver åt dig och erbjuder ett datalager där all data från din verksamhet ordnas och lagras för effektiv rapportering.

Senaste artiklar